Tag: opec grudziądz

Konsolidacja w OPEC Grudziądz

Rada Miejska w Grudziądzu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do reorganizacji przedsiębiorstwa OPEC Grudziądz Sp. z o.o. poprzez połączenie z dwoma spółkami zależnymi.