Kategoria: Grudziądz

Budowa biomasowej jednostki kotłowej

4 listopada 2022 roku podpisano umowę pomiędzy OPEC Grudziądz a SBB ENERGY SA na realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”.

Konsolidacja w OPEC Grudziądz

Rada Miejska w Grudziądzu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do reorganizacji przedsiębiorstwa OPEC Grudziądz Sp. z o.o. poprzez połączenie z dwoma spółkami zależnymi.