Magazyn Ciepła Systemowego

Branżowy kwartalnik, w którym zarządcy nieruchomości mogą znaleźć ciekawostki na temat energooszczędnych rozwiązań w ciepłownictwie i architekturze. Zapraszamy do lektury!

MCS 52

Zatrudniony przez NASA brytyjski naukowiec James Lovelock spędził lata pochylony nad koncepcją życia na Czerwonej Planecie.

MCS 51

W obliczu zmian stajemy zawsze przed trzema możliwościami. Możemy je zaakceptować, próbować z nimi pracować lub, jeśli to możliwe, wycofać się.

MCS 50

Jaka będzie przyszłość, tego nie wie nikt, jednak plany są ambitne, szczególnie jeśli chodzi o energetykę.

MCS 49

Koniec roku jest naturalnym czasem podsumowań. Także w ciepłownictwie, które stara się wyciągnąć wnioski z postępujących na świecie przeobrażeń. Te wyraźnie pokazują, że planowana w branży transformacja technologii produkcji to słuszny kierunek.

MCS 48

Do roku 2050 Europa ma osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną. Co to oznacza w praktyce? Europa nadal ma się rozwijać gospodarczo, jednak wzrost ten nie może dłużej odbywać się kosztem środowiska.

MCS 47

Walka o dobry klimat to już nie tylko słowa, ale też czyny. Zaczęliśmy od walki z powiększającą się dziurą ozonową.