Spółka OPEC i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu wspólnie wprowadziły pilotażowe rozwiązanie Smart Home w wielorodzinnym budynku na osiedlu Strzemięcin.

Mieszkania na Strzemięcinie są wyposażone w elektroniczne głowice termostatyczne oraz czujniki klimatu, które dostarczają do węzła cieplnego informacje o temperaturze w mieszkaniu. Mieszkańcy otrzymali bezpłatną mobilną aplikację, dzięki której mogą: kontrolować i zmieniać ustawienia termostatów, sterować harmonogramem ogrzewania, na bieżąco odczytywać temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, sprawdzać pogodę i jakość powietrza w mieście.

System Smart Home pozwala na zabezpieczenie potrzeb cieplnych mieszkańców przy jednoczesnym optymalnym zużyciu ciepła. Rozwój rozwiązań cyfrowych w ciepłownictwie umożliwia podejmowanie świadomych decyzji przez wszystkich użytkowników systemu ciepłowniczego.

OPEC GRUDZIĄDZ stawia na cyfryzację procesu dostaw ciepła na każdym jego etapie: od produkcji, przez przesyłanie, po urządzenia odbiorcze w budynku. Po przeprowadzeniu pilotażu, spółka planuje objęcie przetestowanym już rozwiązaniem kolejnych budynków.