To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, gdzie jako paliwo zastosowano luźną słomę. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum firm SBB ENERGY SA (Lider) oraz DP CLEAN TECH POLAND SA (Uczestnik). Termin zakończenia prac oraz przekazania do eksploatacji instalacji wyznaczono do 3 października 2024 roku. 

Spółka OPEC Grudziądz uzyskała finansowanie tego projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 101 648 400 zł, z czego dofinansowanie w postaci dotacji to 50 824 200 zł oraz pożyczka na preferencyjnych warunkach również 50 824 200 zł. Dotacja i pożyczka pozwolą na zbudowanie źródła ciepła, opalanego paliwem w postaci luźnej słomy, o mocy 12,5 MW. 

Wybudowanie inwestycji pozwoli na:

•  znaczne ograniczenie spalania węgla,

• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej,

• zdecydowane obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla,

•  wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza dzięki zapewnieniu dywersyfikacji paliw,

• wypełnianie obowiązków wynikających z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej oraz pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska.