Oszczędzamy: zmieniamy nawyki, przykręcamy kaloryfery

28-10-2022

Idzie zima. Coraz ważniejsze staje się racjonalne wykorzystanie surowców. O oszczędzanie zasobów dbają także dostawcy ciepła systemowego wraz z władzami samorządowymi i administratorami budynków.

Polacy wdrożyli programy oszczędnościowe: obniżają temperaturę w swoich mieszkaniach i domach bądź zamierzają to zrobić. W akcji oszczędzania zasobów i racjonalnego gospodarowania ciepłem wspierają ich dostawcy ciepła systemowego

Ogólnopolską kampanię „20 stopni” przekonującą Polaków do oszczędzania ciepła prowadzi Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Namawia w niej do utrzymywania w mieszkaniach temperatury 20oC. Zmniejszenie temperatury ogrzewania tylko o jeden stopień pozwala bowiem ograniczyć zużycie ciepła od 5 do 8 proc., jest korzystne dla zdrowia, środowiska i naszego portfela. Podobne akcje organizują lokalnie dostawcy ciepła systemowego, m.in. w Łodzi i Poznaniu trwa kampania Veolii „Stopień mniej znaczy więcej”.

W szkołach, przedszkolach, budynkach wielorodzinnych czy w gmachach użyteczności publicznej możemy zobaczyć plakaty czy ulotki, na których ciepłownicy zachęcają do niemarnowania ciepła. Są także organizowane spotkania z odbiorcami ciepła systemowego, dostawcy udzielają wskazówek i porad, np. jak ustawić zawory przygrzejnikowe w „trybie oszczędnościowym”. 

Jeszcze w wakacje ciepłownicy przeprowadzali analizy zużycia ciepła w placówkach oświatowych, budynkach użyteczności publicznej, urzędach należących do gminy czy miasta. W porozumieniu z administratorami dokonali korekty parametrów grzewczych w budynkach, zmniejszyli parametry pracy węzłów i obniżyli temperaturę poza godzinami urzędowania, w weekendy i święta.

54

proc.

Polaków deklaruje, że już obniżyło bądź obniży temperaturę ogrzewania

O przykłady wspólnych działań oszczędnościowych prowadzonych z władzami gminnymi i miejskimi zapytaliśmy dostawców ciepła systemowego.

LPEC Lublin

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC) przeprowadziło analizę zużycia ciepła we wszystkich placówkach oświatowych należących do gminy Lublin i dokonało korekt parametrów grzewczych w 88 budynkach. Spółka szacuje, że pozwoli to zaoszczędzić ponad 350 tys. zł w skali roku. 

Pracownicy LPEC pod koniec sierpnia spotkali się z przedstawicielami oświaty. Przedstawili katalog działań, które warto podjąć przed rozpoczęciem okresu grzewczego, aby zapewnić maksymalną efektywność energetyczną w budynkach, np. odpowiednie ustawienie automatyki węzłów cieplnych, które pozwala na nocne, weekendowe i świąteczne zmniejszenie temperatury.

Miejski zespół żłobków zwrócił się do LPEC o obniżenie temperatury w obiektach od 17.00 w piątek do 4.00 w poniedziałek, a dla AQUA Lublin spółka zoptymalizowała zużycie ciepła w węźle cieplnym obiektu – m.in. wprowadziła obniżenie nocne dla obiegu c.o. (centralnego ogrzewania) oraz skorygowała temperatury zasilania dla c.o. i c.t. (ciepła technologicznego).

Spółka wyposażyła również lubelskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w materiały edukacyjne, które podpowiadają, jak obniżyć rachunki na ciepło w swoim mieszkaniu.

MPEC Leszno

Na terenie Leszna jest prowadzony kolportaż ulotek nt. oszczędności ciepła. Do instytucji użyteczności publicznej zostały także rozesłane plakaty zachęcające do niemarnowania ciepła. 

Trwają bieżące remonty oraz prace konserwacyjne zapewniające dostawy ciepła do odbiorców, w tym inwestycja na osiedlu bloków przy II Liceum Ogólnokształcącym. Ma ona zmniejszyć straty w przesyle ciepłej wody. 

Na bieżąco odbywa się regulacja nastaw c.o. i c.w. na węzłach.

OPEC Grudziądz

Spółka przeanalizowała zużycie ciepła we wszystkich placówkach oświatowych, budynkach użyteczności publicznej, urzędach należących do gminy miasta Grudziądz. W części budynków, po uzyskaniu akceptacji administratora, przeprowadziła korekty parametrów grzewczych. W pozostałych budynkach trwają analizy propozycji zmian w nastawach parametrów grzewczych: obniżenie krzywej grzewczej, wprowadzenie zaniżeń nocnych, weekendowych, świątecznych.

Optymalizacja zużycia ciepła została już wdrożona m.in. w szkołach podstawowych i średnich, przedszkolach, Powiatowym Urzędzie Pracy, Urzędzie Miasta, internatach. Wprowadzone wielkości zaniżeń oraz harmonogramy pracy węzłów cieplnych zostały dostosowane do godzin funkcjonowania tych instytucji.

Do placówek samorządowych dostarczono materiały dotyczące sposobów i możliwości oszczędzania ciepła przygotowane przez pracowników OPEC. Zaproponowali oni także spotkania z odbiorcami ciepła, na których będą udzielać wskazówek i porad, jak zapewnić maksymalną efektywność energetyczną w budynkach, np. poprzez odpowiednie ustawienie zaworów przygrzejnikowych czy zmianę nawyków osób korzystających z biur lub klas. 

PE Siedlce

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. na bieżąco – dzięki systemowi OCS (Ovner Control System) – analizuje dane z węzłów cieplnych i optymalizuje ich pracę.

W sierpniu br. PE przeprowadziło korektę ustawień w węźle cieplnym Domu Dziecka. Uzyskano przez to zmniejszenie odbieranego przepływu sieciowego o około 0,8t/h. We wrześniu spółka skorygowała ustawienia m.in. w węźle cieplnym Parku Wodnego. Zostały zmienione parametry temperatury zasilania dla c.t. i c.o. Spowodowało to zmniejszenie odbieranego przepływu sieciowego o ponad 4t/h. Obecnie są prowadzone prace w węźle cieplnym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że korekty ustawień automatyki pozwolą zmniejszyć odbierany przepływ o ponad 1t/h. Ponadto w okresie od lipca br. do chwili obecnej przeprowadzono podobne korekty w około 30 obiektach odbiorców ciepła.

Na swojej stronie internetowej, na profilu PE na Facebooku oraz poprzez cykliczne „Lekcje Ciepła” w szkołach podstawowych spółka prowadzi wśród mieszkańców akcję edukacyjną na temat racjonalnego używania ciepła. PE proponuje swoim odbiorcom obniżenia temperatury w ramach programu „20 stopni”, co może dać oszczędność rzędu 5–6 proc. zużytego ciepła w sezonie. 

PEC Bełchatów

Siła działań edukacyjnych leży w dużym zaangażowaniu całej społeczności, dlatego do współpracy PEC Bełchatów zaprosił tym razem, oprócz szkół, także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

Rozsądne wykorzystanie zasobów i promowanie świadomych postaw konsumenckich, w tym niemarnowanie ciepła – to główny akcent materiałów przeznaczonych na tablice ogłoszeń i drzwi wejściowe bełchatowskich zasobów mieszkaniowych. Opracowane porady pomogą w bezkosztowy sposób ograniczyć zużycie ciepła w mieszkaniach oraz zmniejszyć wysokość rachunków za ogrzewanie. Naklejki „Oszczędzamy ciepło” na drzwi wejściowe czy okna będą zaś przypominać o niemarnowaniu ciepła także w przestrzeniach wspólnych budynku.

PEC Stargard

Na podstawie otrzymanych harmonogramów pracy PEC Stargard zmniejszył parametry pracy węzłów i obniżył temperaturę poza godzinami pracy placówek oświatowych oraz w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w UM Stargard.

Veolia

W Łodzi, Poznaniu i kolejnych 60 miastach, w których systemami zarządza Veolia term, trwa kampania na temat efektywnego korzystania z ciepła. Zmiana nawyków jest najprostszym działaniem, które ma realny wpływ na oszczędzanie zasobów i podniesienie wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. 

Porady, jak efektywnie korzystać z energii cieplnej, znajdziemy na stronach: nowaenergiadlalodzi.plwielkopolskaenergia.pl oraz veoliaterm.pl/edukacja/, usłyszymy i zobaczymy w lokalnych mediach czy na autobusach, przystankach, citylightach, a nawet w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

ZEC Wałcz

Spółka dostarczyła do szkół, przedszkoli, budynków wielorodzinnych ulotki na temat niemarnowania ciepła.

Na prośbę władz miejskich ZEC obniżył temperaturę w budynku Urzędu Miasta od 17.00 do 6.00 od poniedziałku do piątku oraz w weekend.

Idzie zima. Coraz ważniejsze staje się racjonalne wykorzystanie surowców i oszczędzanie zasobów. Dbają o to dostawcy ciepła systemowego wraz z władzami samorządowymi i administratorami budynków. Prowadzą także kampanie namawiające Polaków do oszczędzania energii.
W domach również obniżamy temperaturę

Polacy już wdrożyli programy oszczędnościowe. Tak wynika z badania zleconego przez Wirtualną Polskę za pośrednictwem Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. Portal zapytał m.in. „Czy obniżyłeś lub zamierzasz obniżyć temperaturę ogrzewania w swoim domu/mieszkaniu w związku z kryzysem energetycznym i wyższymi opłatami za ogrzewanie w tym roku w porównaniu do roku poprzedniego?”. Ponad połowa respondentów obniżyła temperaturę bądź zamierza to zrobić: 19 proc. badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 35 proc. – „raczej tak”. „Zdecydowanie” nie obniży temperatury 11 proc. ankietowanych, a 23 proc. „raczej” tego nie zrobi.

Oświadczenia do ciepła z rekompensatą

07-10-2022

Ustawa z 20 września br. nakłada na odbiorców ciepła z rekompensatą obowiązek złożenia oświadczenia. Termin upływa już 11 października.

Ustawa z 20 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw określa maksymalne ceny ciepła systemowego. I nakłada na odbiorców ciepła z rekompensatą obowiązek złożenia oświadczenia. Termin upływa już 11 października.

Czytaj dalej