Wiadomości z firm

Poznaj dostawców ciepła systemowego z całej Polski.

Modernizacja Ciepłowni Centralnej

Konwersja kotłów WR 25 na kotły opalane gazem zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła dla siedlczan i pozwoli ograniczyć emisję substancji szkodliwych do atmosfery.

Park Zielonej Energii w PEC Gliwice

Ekologiczna i nowoczesna inwestycja umożliwi odzyskanie termiczne energii z odpadów komunalnych, ograniczenie zużycia węgla oraz obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.