Wiadomości z firm

Poznaj dostawców ciepła systemowego z całej Polski.

Kutnowska ECOsfera

Ideą inwestycji, ekoinnowacyjnego, niepowtarzalnego w skali kraju dydaktyczno-edukacyjnego centrum, jest podnoszenie poziomu świadomości oraz kształtowanie wiedzy i postaw proekologicznych