Rynek

W perspektywie najbliższych lat znacznie zwiększy się produkcja tzw. zielonej energii, czyli najbardziej przyjaznej środowisku. Zapewnią to inwestycje w kolektory słoneczne, magazyny ciepła, rozwój energii z wód geotermalnych, a także uzupełniająco z wiatru i biomasy.

Mamy już „Ciepłe Mieszkanie”

NFOŚiGW uruchomił program „Ciepłe Mieszkanie”, w którym można otrzymać dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

Koniec ery samochodów spalinowych?

28 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla w UE pochodzi z transportu, z czego 72 proc. – ze spalinowego transportu drogowego. Smog komunikacyjny jest także poważnym problemem polskich miast.