Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej ma realny wpływ na poprawę jakości powietrza w Grudziądzu. Ciepło systemowe jest bowiem wolne od niskiej emisji, a to ogranicza zjawisko smogu.  

W wyniku nowych przyłączeń zlikwidowano w mieście kolejne lokalne źródła węglowe i gazowe, zastępując je bezpiecznym ciepłem systemowym.

W tym roku na zmianę ogrzewania i dołączenie do sieci zdecydowały się m. in. Centrum Edukacji Ekologicznej, przedszkole „Tom Bombadil” oraz spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, która przyłączyła obiekty biurowe i laboratorium.

W 2022 roku w Grudziądzu do m.s.c. zostanie podłączonych w sumie 25 obiektów na łączną moc przekraczająca 4,5 MW. Na rok 2023 są planowane podłączenia 32 obiektów na łączną moc bliską 10 MW. Spółka OPEC Grudziądz aktywnie pozyskuje nowych klientów oraz zwiększa udziały w całkowitym zapotrzebowaniu cieplnym miasta.