Pandemia i wojna w Ukrainie doprowadziły do poważnych utrudnień w dostępie do węgla oraz do drastycznych wzrostów cen wszystkich paliw. Działania OPEC-u w ubiegłym roku skupiały się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz niezawodności dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza.

Rok 2022 był dla spółek z Grupy OPEC pełen nowych wyzwań. Zakończono budowę instalacji oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Łąkowa, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz do spełnienia surowych, wymaganych unijnym prawem, poziomów emisji zanieczyszczeń. Wartość inwestycji wyniosła ponad 64 miliony złotych. Rozpoczęto realizację projektu „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”. To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, w której jako paliwo będzie zastosowana luźna słoma. Spółka OPEC uzyskała finansowanie tego projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 100 milionów złotych. Kolejnym wyzwaniem dla Grupy OPEC było wsparcie mieszkańców Grudziądza w dostępie do opału na zimę. Spółka OPEC-BIO włączyła się w miejską akcję dystrybucji węgla z rządowym wsparciem, a wcześniej sprzedawała opał z własnych zasobów.

Ubiegły rok pokazał też duży potencjał spółek Grupy OPEC w zakresie zrealizowanych przyłączeń nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Decyzję o wyborze bezpiecznego ciepła systemowego podejmuje coraz więcej firm, instytucji, wspólnot mieszkaniowych, jak i właścicieli prywatnych. W zeszłym roku spółka przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej 17 obiektów o łącznej mocy ponad 3 MW. Wśród nowych odbiorców znalazło się m.in.: Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum Handlu Wiślanego, siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, nowa część Centrum Dystrybucyjnego Rossmann, przedszkole Tom Bombadil oraz obiekty Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni. Oprócz bieżących przyłączeń w 2022 roku spółka OPEC zawarła 27 umów o przyłączenie, gwarantując nowym klientom dostawy ciepła w latach 2023–2025. 

Grupa OPEC dąży do ugruntowania swojej pozycji lidera na lokalnym rynku sprzedaży ciepła, zapewniając komfort cieplny mieszkańcom Grudziądza w bezpieczny i ekologiczny sposób.