Wywiady i komentarze

Każda branża to przede wszystkim ludzie. Poznaj spojrzenie na sprawy bieżące osób związanych z branżą energetyczną.

Jacek Szymczak

Realizacja rozporządzeń z pakietu Fit for 55 ma przyspieszyć transformację w kierunku wytwarzania energii i ciepła z OZE i innych zeroemisyjnych paliw, a także poprawić efektywność energetyczną gospodarki.

Piotr Pawlak

ZEC Inowrocław jest jednym z prekursorów rozwiązań ekologicznych w Polsce. Spółka wyznacza trendy w wykorzystywaniu OZE w ciepłownictwie

Jacek Szymczak

Podstawowe procesy związane z osiągnięciem celów wyznaczonych przez PEP 2040 dotyczyć będą w ciepłownictwie podniesienia efektywności energetycznej poprzez poprawę sprawności procesów transformacji energii w źródłach ciepła

Kacper Nosarzewski

Transformacja 2050 przedstawia oryginalne, światowe rozwiązania. Inspiruje i rozszerza granice wyobraźni. Pokazuje, że różne przyszłości są możliwe. Od nas zależy, którą wybierzemy