Wywiady i komentarze

Każda branża to przede wszystkim ludzie. Poznaj spojrzenie na sprawy bieżące osób związanych z branżą energetyczną.

Jacek Szymczak

Realizacja rozporządzeń z pakietu Fit for 55 ma przyspieszyć transformację w kierunku wytwarzania energii i ciepła z OZE i innych zeroemisyjnych paliw, a także poprawić efektywność energetyczną gospodarki.

Jacek Szymczak

Realizacja rozporządzeń z pakietu Fit for 55 ma przyspieszyć transformację w kierunku wytwarzania energii i ciepła z OZE i innych zeroemisyjnych paliw, a także poprawić efektywność energetyczną gospodarki.