Producenci i dostawcy ciepła systemowego szykują się na jesień

31-08-2023

Przeglądy, przebudowy, przyłączenia. Sprawdziliśmy, jak ciepłownicy przygotowują się do nowego sezonu.

System ciepłowniczy w Polsce jest jednym z największych w Europie. Z ciepła systemowego korzysta już ponad połowa gospodarstw domowych

Producenci i dostawcy ciepła systemowego od późnej wiosny do końca lata prowadzą intensywne prace remontowe i modernizacyjne zarówno źródeł ciepła, jak i sieci ciepłowniczych. Ich celem jest przygotowanie systemów ciepłowniczych do kolejnego sezonu grzewczego – podniesienie sprawności i niezawodności działania, poprawa efektywności energetycznej, a dzięki temu redukcja kosztów oraz ograniczenie negatywnego wpływu produkcji ciepła na środowisko. 

Modernizacja, przeglądy, przyłączenia…

Przebudowę wybranych odcinków miejskiej sieci ciepłowniczej w Białymstoku zamknie w połowie września br. Enea Ciepło. W sumie zostanie zmodernizowanych około 6,10 km sieci i przyłączy cieplnych, 44 węzły cieplne wraz z wymianą ponad 1000 układów pomiarowych nośnika ciepła. Sukcesywnie są też realizowane zadania w zakresie telemetrii w węzłach cieplnych. 

Modernizację sieci ciepłowniczej zakończył już w tym roku PEC Bełchatów  łącznie przebudowano prawie 2,5 km osiedlowych sieci. Zlikwidowany został jeden węzeł grupowy zasilający w ciepło dwa budynki na ulicach Gombrowicza i Norwida, a w zamian powstały w tych budynkach dwa węzły indywidualne.

W przerwie pomiędzy sezonami grzewczymi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bytom rozbudowuje sieć ciepłowniczą – w Bytomiu do sieci zostanie przyłączonych 25 budynków mieszkalnych oraz zaplecze socjalne zespołu boisk treningowych przy ulicy Piłkarskiej, a w Radzionkowie – dwa budynki mieszkalne oraz kryta pływalnia przy ulicy Knosały/Norwida i nowo wybudowana szkoła podstawowa przy ulicy Unii Europejskiej. PEC Bytom prowadzi remont 382 m sieci ciepłowniczej i zewnętrznej instalacji odbiorczej – przy ulicy Francuskiej i Karpackiej w Bytomiu oraz przy ulicy Nałkowskiej i Kużaja w Radzionkowie, a także remont armatury sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Hlonda i Szymały w Bytomiu. Remonty i modernizacje są realizowane również w Ciepłowni Radzionków, na której terenie zostały wybudowane ostatnio dwie instalacje fotowoltaiczne. Tego typu inwestycje są planowane także na terenie kolejnych nieruchomości przedsiębiorstwa w Szombierkach, Stroszku i Miechowicach. Łączna moc modułów to prawie 184 kWp. 

OPEC Grudziądz, jak co roku, prowadzi profilaktyczną kontrolę szczelności kanałowej sieci ciepłowniczej metodą fonometryczną i reflektometryczną oraz, dodatkowo, za pomocą drona DJI Matrice 300. Zostanie także wykonany skan 3D sieci ciepłowniczej. Zakończono natomiast zadanie polegające na włączeniu w funkcjonującą telemetrię 17 nowych obiektów. Dzięki modernizacji odcinka sieci ciepłowniczej przy ulicy Sienkiewicza i w alei 23 Stycznia, zostaną podłączeni do sieci ciepłowniczej nowi odbiorcy w rejonie Starego Miasta. W Elektrociepłowni Łąkowa trwa modernizacja rusztu na kotle parowym oraz remont komina żelbetowego; planowana jest modernizacja estakady nawęglania.

MPEC-Konin z końcem sierpnia br. zakończy przebudowę sieci ciepłowniczej. Spółka prowadzi obecnie przegląd sieci ciepłowniczej, konserwację armatury, uzupełnienie izolacji antykorozyjnej i termicznej. Podobne prace trwają przy węzłach cieplnych. Są także realizowane nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej – obecnie jest ich jedenaście, głównie domki jednorodzinne, dużym przedsięwzięciem było natomiast wykonanie przyłączy do nowego centrum handlowego Dekada i zmodernizowanego dworca kolejowego. Do finału zbliża się budowa ciepłowni geotermalnej na wyspie Pociejewo. 

Spółki z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA skupiają się na remontach i przeglądach instalacji spalania paliw (kotłów), taśmociągów nawęglania i odżużlania oraz węzłów cieplnych. Trwają prace związane z modernizacją sieci ciepłowniczych, przebudową głównego węzła cieplnego w ZC Czeczott w Woli oraz budową dwóch nowych Stacji Uzdatniania Wody w ZC Piast w Bieruniu i ZC Ziemowit w Lędzinach. W ciepłowni Nowy Wirek ma się rozpocząć rozruch i ruch próbny nowego wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego w 100 proc. opartego na gazie ziemnym (w jego skład wejdą dwa silniki o mocy 4,4 MWe każdy, uzupełnione o trzy nowe kotły o mocy 2,76 MW każdy). Zastępując wyeksploatowane i wyłączone z ruchu kotły węglowe, nowe źródło znacznie ograniczy negatywny wpływ produkcji ciepła na środowisko. 

Veolia Energia Łódź w tym roku kończy siedmioletni program realizowany w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa łódzkiego, dzięki któremu zostało wymienionych blisko 70 km sieci ciepłowniczych pamiętających lata 60.–80. ubiegłego wieku. Efekt: o 110 TJ/rok zmniejszyło się zużycie energii pierwotnej, o 18 000 t CO2/rok zredukowano emisję gazów cieplarnianych, o 1,7 t/rok ograniczono emisję pyłów i o 5 500 t spadło zużycie węgla (to równowartość rocznego zużycia w 1500 domowych piecach węglowych). Obecnie blisko 70 proc. łódzkiej sieci ciepłowniczej jest wykonane w nowoczesnej technologii preizolowanej z systemem alarmowym.

Transformacja ciepłownictwa systemowego szansą na tańsze ciepło

29-08-2023

Ciepłownictwo systemowe nadal jest narażone na ryzyko znacznych wahań cen paliw, co w istotny sposób może wpłynąć na cenę ciepła dla odbiorców.

Ceny węgla i gazu spadają, rośnie podaż paliw. Doświadczenie ostatnich dwóch lat uczy jednak, że stabilizacja na rynku surowców nie jest trwała. Ciepłownictwo systemowe jest narażone na ryzyko znacznych wahań cen paliw, co w istotny sposób może wpłynąć na cenę ciepła dla odbiorców. Jedyną szansą na tańsze ciepło jest głęboka transformacja sektora ciepłowniczego. Tak wynika z najnowszego raportu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Czytaj dalej