Podpisy pod umowami złożyli: w imieniu spółki OPEC-INEKO prezes Mirosław Radecki, z ramienia NFOŚiGW – zastępca prezesa Artur Michalski. 

Całkowity koszt projektu Grupy OPEC „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu” to 72 mln 202 tys. zł. NFOŚiGW przyznał dofinansowanie w postaci dotacji w wysokości 36 mln 101 tys. zł oraz preferencyjną pożyczkę w kwocie 36 mln 101 tys. zł.

Zbudowanie źródła ciepła opalanego paliwem w postaci luźnej słomy o mocy ok. 15 MW umożliwi:
•  ograniczenie spalania węgla,
• zwiększenie udziału OZE w produkcji ciepła i energii elektrycznej,
• zdecydowane obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla,
•  wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza dzięki zapewnieniu dywersyfikacji paliw,
• wypełnianie obowiązków wynikających z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej oraz pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska.

W najbliższych dniach rozpocznie się postępowanie przetargowe na generalnego wykonawcę inwestycji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Projekt jest jedną z inicjatyw Strategii Grupy OPEC, która zakłada ograniczenie udziału energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50 proc. do 2025 roku. Ambicją Grupy OPEC jest przejście na produkcję energii elektrycznej i ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii, maksymalnie  wykorzystując lokalne paliwa i zasoby.