Tag: niska emisja

Kopciuchy do wymiany

W 2024 roku nastąpi przełom w walce ze smogiem. Używanie pozaklasowych kotłów, popularnie zwanych kopciuchami, zostanie zakazane niemal w połowie Polski.

Kochasz dzieci, nie pal śmieci!

Są w Polsce takie miejsca, gdzie powietrze nie nadaje się do oddychania nawet przez trzy miesiące w roku. A stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu przekracza dopuszczalną normę dziewięciokrotnie.

Czym się ogrzewają Polacy. Najnowsze dane z bazy CEEB

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wpisano dotychczas ponad 17 mln źródeł ciepła i spalania paliw. Rejestr ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków. Przestarzałe piece, tzw. kopciuchy, są nadal jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Dofinansowanie inwestycji PEC Bytom z funduszy UE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu w wykorzystaniu środków unijnych jest wśród firm ciepłowniczych zaliczane do grona liderów. Tylko w perspektywie lat 2014–2020 z Funduszu Spójności na inwestycje pozyskało ponad 39 mln zł dofinansowania.

Ciepło z certyfikatem

Co nam nie pozwala odetchnąć pełną piersią? To niska emisja, czyli uwalnianie szkodliwych gazów, a zwłaszcza pyłów i rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z kominów na niskiej wysokości, poniżej 30 m (zazwyczaj ok. 10 m). W ograniczeniu niskiej emisji w mieście w dużym stopniu pomaga ciepło systemowe, którego wytwarzanie i dystrybucja nie przyczyniają się do wzrostu stężenia szkodliwych substancji w strefie przebywania i zamieszkania ludzi.

Wymiana kopciuchów z dotacją

Uchwały antysmogowe zakazują użytkowania bezklasowych kotłów, pieców i kominków, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. Do końca tego roku „kopciuchy” trzeba wymienić na Mazowszu, a do połowy przyszłego roku – w Świętokrzyskiem.

Czym ogrzewają domy Polacy

Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz emisji dwutlenku węgla z zainstalowanych w budynkach pieców węglowych i olejowych. A tymczasem głównym źródłem ciepła dla Polaków są nadal paliwa stałe, czyli przede wszystkim węgiel i drewno.

Uważaj! Smog wisi nad Polską

W naszym kraju są takie miejsca, gdzie powietrze nie nadaje się do oddychania przez dwa do trzech miesięcy w roku. A średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu przekracza nawet 1500 proc. dopuszczalnej normy.