Kochasz dzieci, nie pal śmieci!

15-11-2023

Są w Polsce takie miejsca, gdzie powietrze nie nadaje się do oddychania nawet przez trzy miesiące w roku. A stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu przekracza dopuszczalną normę dziewięciokrotnie.

Zanieczyszczone powietrze to największe środowiskowe zagrożenie dla naszego zdrowia. Smog jest szczególnie niebezpieczny dla ludzi starszych i dzieci

W naszym kraju oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej, gorzej jest tylko w Bułgarii. 

Głównym powodem zanieczyszczenia jest tzw. niska emisja, czyli spaliny z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację pogarsza spalanie węgla złej jakości w urządzeniach niespełniających norm emisji spalin. Z danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynika, że w Polsce nadal dymi ponad dwa miliony takich „kopciuchów”. Gdy dodać mróz i brak wiatru – smog gwarantowany.  

50

tysięcy

Polaków umiera każdego roku z powodu zanieczyszczeń powietrza

Zimą smog dusi Polskę

Smog zawiera groźne dla zdrowia pyły zawieszone (PM, skrót od angielskiej nazwy particulate matter), będące mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych, a także gazy (tlenki azotu, siarki czy węglowodory aromatyczne). 

Najbardziej niebezpieczne są: cząstki pyłu PM2,5 (o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra) oraz PM10 (cząstki pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów), które przenikają do dróg oddechowych i płuc; B(a)P (benzo(a)piren) – rakotwórczy związek chemiczny, który kumuluje się w organizmie; NO2 (dwutlenek azotu) – toksyczny gaz, który ogranicza dotlenienie organizmu i powoduje podrażnienie dróg oddechowych i płuc. 

Zgodnie z zaleceniami WHO średniodobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10 może utrzymywać się powyżej normy maksymalnie przez 35 dni w roku. W wielu polskich miejscowościach ten limit smogowych dni bywa przekraczany już w lutym! 

Smog zawiera groźne dla zdrowia pyły zawieszone PM10 i PM2,5, będące mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych, a także gazy (tlenki azotu, siarki czy węglowodory aromatyczne)
Miasta na indeksie

Na podstawie pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2022 Polski Alarm Smogowy (PAS) opublikował na początku listopada br. najnowszy ranking najbardziej zasmogowanych miejscowości w Polsce. 

Niechlubnym liderem kolejny już rok została Nowa Ruda, która „zwyciężyła” we wszystkich trzech kategoriach – najwyższego stężenia pyłu PM10, najwyższego stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu i liczby smogowych dni. To dolnośląskie miasto może się „pochwalić” średniorocznym stężeniem benzo(a)pirenu na poziomie 9 nanogramów/m3 (norma krajowa wynosi 1 ng/m3), rocznym stężeniem pyłu PM10 38 mikrogramów/m(norma krajowa: 40 µg/m3) i 95 dniami smogowymi w roku (norma to 35 dni).

Polskie normy dopuszczają znacznie wyższe stężenie zanieczyszczeń i trujących substancji niż normy zalecane przez WHO. Normy krajowe wynoszą: dla rocznego stężenia PM10 40 µg/m3 (WHO – 15 µg/m3),  a dla średniorocznego stężenia rakotwórczego B(a)P – 1 ng/m3 (WHO – 0,12 ng/m3).

Wysokie stężenie benzo(a)pirenu występowało również w wielu innych miastach Polski. Na liście znalazły się: Nowy Targ, Sucha Beskidzka oraz Nowe Miasto Lubawskie – z wynikiem 7 nanogramów/m3, a także: Nowy Sącz, Szczawnica, Wadowice, Rybnik, Godów i Żywiec – z wynikiem 6 nanogramów/m3

Najwyższe stężenie PM10 zanotowano w Pszczynie (37 mikrogramów/m3) i Suchej Beskidzkiej (36 mikrogramów/m3). Również w tych miastach było w ubiegłym roku najwięcej dni smogowych: w Suchej Beskidzkiej 76, a w Pszczynie 75.

Do grona rekordzistów dołączyło Nowe Miasto Lubawskie (z województwa warmińsko-mazurskiego). W mieście tym w ubiegłym roku zamontowano nową stację pomiarową Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wykazała ona stężenie B(a)P na poziomie 7 ng/m3, a PM10 na poziomie 32 µg/m3. W mieście było 53 dni smogowych. To niepokojący debiut w zestawieniu!

W czołówce miejscowości z najwyższym średniorocznym poziomem stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu jest aż pięć miast z Małopolski, co PAS tłumaczy wydłużeniem użytkowania bezklasowych kotłów, tzw. kopciuchów. 

Na liście smogowych rekordzistów kolejny rok utrzymują się też uzdrowiska (!) – w Szczawnicy, Szczawnie-Zdroju, Rabce-Zdroju i Jedlinie-Zdroju normy benzo(a)pirenu były przekraczane od trzech do sześciu razy.

Oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej. W niektórych miastach liczba dni smogowych przekracza ponaddwukrotnie normę WHO, która dopuszcza 35 dni smogowych w roku. Najgorsze powietrze jest w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku
Źle, ale lepiej niż było

Stężenie szkodliwych substancji w powietrzu, którym oddychamy w Polsce, jest nadal (za) wysokie, ale dobra wiadomość jest taka, że z roku na rok te wskaźniki maleją. Przykład można znaleźć choćby w najbardziej w naszym kraju zanieczyszczonej Nowej Rudzie, w której w ciągu ostatnich dziewięciu lat średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu spadło o 47 proc., a średnioroczne stężenie PM10 spadło o 20 proc. 

– Po raz pierwszy, odkąd sporządzamy te raporty [od 2015 roku], we wszystkich miejscowościach średnioroczne stężenie pyłów PM10 było w normie – podkreśla Piotr Siergiej, rzecznik PAS. – W najmocniej zanieczyszczonych miejscowościach, jak choćby Nakło nad Notecią, liczba dni smogowych spadła aż pięciokrotnie, w miejscowościach takich jak Rybnik czy Kraków stężenia pyłów zawieszonych spadły aż o 40 proc. To są zmiany w jakości powietrza, które już zaczynamy dostrzegać.

Poprawa jakości powietrza jest związana m.in. z likwidacją „kopciuchów” i ograniczeniem niskiej emisji.   

Tu się zdrowo oddycha

Listę państw z najlepszym powietrzem, przygotowaną przez serwis Airly.org, otwiera Islandia, a tuż za nią plasuje się Finlandia i państwa skandynawskie. Kolejne miejsce zajmują Australia, Nowa Zelandia i Kanada.

Na szczęście, by odetchnąć pełną piersią, nie musimy jechać na drugi koniec Europy czy świata. W Polsce najczystszym powietrzem mogą się cieszyć osoby mieszkające w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Tu smog pojawia się rzadko, a powietrze jest wolne od pyłów zawieszonych PM2,5 czy PM10. Mieszkańcy zawdzięczają to głównie uwarunkowaniom geograficznym i meteorologicznym – niższej gęstości zaludnienia i mniejszej liczbie indywidualnych budynków (mniej domów ogrzewanych paliwami niskiej jakości) oraz wyższej średniej prędkości wiatru i większej ilości terenów zielonych. 

Ciepło systemowe kontra smog

Istotną rolę w redukcji zanieczyszczeń i walce ze smogiem odgrywa ciepło systemowe. Sektorw znikomym stopniu odpowiada bowiem za niską emisję, a w ciągu ostatnich kilkunastu lat – jak podaje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – znacznie ograniczył tzw. emisję wysoką: dwutlenku węgla o 20 proc., dwutlenku siarki o 300 proc., tlenku azotu o 20 proc. 

Z ciepła systemowego korzysta codziennie już ponad 15 mln Polaków. Z danych Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków wynika, że zastępując piece węglowe ciepłem systemowym, możemy ograniczyć emisję pyłów zawieszonych ponad 65-krotnie, a benzo(a)pirenu prawie 150-krotnie.

Im więcej odbiorców będzie korzystać z ciepła z sieci, tym mniej będziemy narażeni na smog i skuteczniej zadbamy o jakość powietrza i życia w naszych miastach i miasteczkach. Co ważne, podłączając budynek do sieci ciepłowniczej, możemy skorzystać z dotacji: dla domów jednorodzinnych z programu „Czyste Powietrze”, a dla domów wielorodzinnych z programu „Ciepłe Mieszkanie”

Nie truj i Ty! Zadbaj o jakość powietrza
  • Zostaw samochód na parkingu. Wybierz komunikację miejską. Jazda samochodem 15 km tam i z powrotem to emisja 5 kg dwutlenku węgla. Tę ilość sporych rozmiarów drzewo będzie pochłaniać przez rok.
  • Przykręć ogrzewanie. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w kampanii „20 stopni” przypomina wyliczenia ekspertów z Politechniki Warszawskiej: gdybyśmy we wszystkich mieszkaniach w Polsce zmniejszyli temperaturę tylko o jeden stopień, obniżylibyśmy emisję dwutlenku węgla wynikającą z produkcji ciepła o jeden milion ton rocznie, czyli o 5 proc. Do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla potrzeba 15 mln drzew.
  • Bierz prysznic zamiast kąpieli. Zastąpienie ponad 100 litrów wody potrzebnych do wypełnienia wanny 30 litrami zużytymi pod prysznicem to zysk w postaci zaoszczędzonego około 1,4 kg dwutlenku węgla.
  • Wyłączaj urządzenia elektroniczne. Komputer, laptop, telewizor, ładowarki – jeśli z nich nie korzystasz, lepiej je wyłączyć, a najlepiej – odłączyć od zasilania. Zostawione na tzw. czuwaniu mogą pochłaniać ok. 5 kWh/dzień. Przekłada się to na około 4 kg dwutlenku węgla.
  • Zmień żarówki na energooszczędne. Statystycznie w domu mamy średnio siedem żarówek. Jeśli mają 60 watów i działają  np. cztery godziny na dobę, to zużywają 1,7 kWh/dzień. Oświetlenie energooszczędne pozwala zmniejszyć dzienną emisję dwutlenku węgla o 1,2 kg.

Wielkie gotowanie Ziemi

31-07-2023

Temperatura w Polsce pod koniec lipca znacznie spadła, ale dane z całego świata są zatrważające – tak gorąco jak w tym miesiącu nie było od 120 tysięcy lat!

Temperatura w Polsce pod koniec lipca znacznie spadła, ale dane z całego świata są zatrważające – tak gorąco jak w tym miesiącu nie było od 120 tysięcy lat!

Czytaj dalej