W czasie ostatniej dekady PEC przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę projekty dotyczące poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Stare, wyeksploatowane sieci kanałowe zostały zastąpione nowymi – obecnie 85 proc. sieci ciepłowniczej jest wykonane w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Zlikwidowano setki palenisk węglowych, dziesiątki kotłowni lokalnych oraz grupowych węzłów cieplnych, a w ich miejsce wybudowano w pełni zautomatyzowane indywidualne węzły cieplne. Otrzymane w latach 2017–2022 wsparcie finansowe umożliwiło budowę ponad 340 węzłów cieplnych oraz modernizację/budowę ok. 30 km sieci ciepłowniczych. Dzięki przeprowadzeniu wieloletnich inwestycji zwiększyła się niezawodność dostaw ciepła.

Spółka w widoczny sposób przyczyniła się do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza na terenie Bytomia i Radzionkowa. Dzięki zrealizowanym projektom o ok. 6425 Mg/rok została ograniczona emisja dwutlenku węgla – jest to ok. 3200 ton niespalonego węgla, o ok. 48 Mg/rok zmniejszyła się emisja pyłów – jest to równoważność likwidacji ponad 950 pieców węglowych, a zużycie energii spadło o ok. 118 tys. GJ/rok.

Prowadząc działania proekologiczne, PEC Sp. z o.o. wpisuje się w europejską i krajową politykę oszczędności energetycznej. Obecnie trwają prace projektowe związane z budową instalacji fotowoltaicznej na terenie Ciepłowni Radzionków.