Kategoria: Wywiad

prof. Tadeusz Zielonka

Wypowiedź krajowego internisty i pulmunologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiamy na temat koniecznych zmian w walce o czyste powietrze. Od wprowadzania proekologicznej wiedzy i zachowań w przedszkolach i szkołach, po proekologiczne działania w przemyśle, biznesie i mediach, aż po decyzje decydentów na poziomie samorządowym.

Mirosław Romanowicz

„Gramy dla siebie, aby wygrać dla przyszłości”, czyli o realizowanych od kilku lat programach modernizacji sieci ciepłowniczych przez Grupę Kapitałową ECO. Łącznie zrealizowanych zostanie 56 zadań, uwzględnionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola oraz wpisanych do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.

dr inż. Adolf Mirowski

O konieczności podjęcia działań zmierzających do powstrzymania zmian klimatycznych rozmawiamy z Adolfem Mirowski, autorem nowatorskiego systemu oceny i certyfikacji budynków oraz systemów ich ogrzewania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Michał Stefanowicz

Energia z odpadów stanowi około 9-10 proc. ciepła systemowego powstającego w ciągu roku w Białymstoku. O dobrych stronach tego rozwiązania rozmawiamy z Michałem Stefanowiczem.

Dr inż. Małgorzata Kwestarz

Małgorzata Kwestarz wraz z Andrzejem Osiadaczem i Maciejem Chaczykowskim z Politechniki Warszawskiej postanowili nakreślić perspektywy rozwoju sektora ciepłowniczego do 2050 r. w artykule „Systemy ciepłownicze w 2050 roku – perspektywy i wyzwania” opublikowanym w magazynie „Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja”. Na podstawie oceny aktualnego stanu sektora ciepłowniczego zarysowali kierunki jego rozwoju. Jak się zatem będzie on zmieniał? O tym MCS rozmawia z Małgorzatą Kwestarz.