Kiedy w sierpniu 2019 roku został Pan prezesem  OPEC Grudziądz, powiedział Pan w rozmowie z ”Gazetą Pomorską”: „Uważam grudziądzki OPEC za „perełkę” jeśli chodzi o przedsiębiorstwo. Spółka prężnie się rozwija”. Dlaczego OPEC to perełka?

Uważam całą Grupę OPEC Grudziądz za „perełkę” branży ciepłowniczej. Spółki ją tworzące są innowacyjne i dynamiczne. Np. OPEC-BIO ma największe w Polsce doświadczenie w produkcji pelletu ze słomy, który jest spalany w miejscowej elektrociepłowni. Większość surowca do produkcji jest pozyskiwana z pól lokalnych gospodarstw rolnych. OPEC-INEKO w tym roku oddał do użytkowania biogazownię, która wykorzystuje metan wytwarzany w oczyszczalni ścieków zakładów papierniczych Schumacher Packaging. Zakład ten jest naszym strategicznym partnerem, odbiorcą wytwarzanej przez nas pary technologicznej oraz energii elektrycznej. Naszym priorytetem jest dbałość o jakość powietrza, dlatego obecnie realizujemy duży projekt budowy Instalacji Oczyszczania Spalin, która ograniczy emisję pyłu o 94 proc., dwutlenku siarki o 48 proc., a tlenku azotu o 25 proc.

Jaka część miasta korzysta z ciepła systemowego? Jaki jest stan sieci?

W Grudziądzu podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej jest ok. 42 proc. mieszkań. Cały czas podejmujemy działania, by tę liczbę zwiększyć. Na ukończeniu są dwa unijne projekty, które zdecydowanie poprawią stan naszej sieci ciepłowniczej; Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu (10,3 km przebudowanej sieci, 114 węzłów zmodernizowanych i wybudowanych) oraz Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu (14,6 km przebudowanej sieci, likwidacja 25 węzłów grupowych i zastąpienie ich 55 indywidualnymi węzłami, modernizacja 60 węzłów).

W lipcu 2020 roku dwie spółki miejskie w Grudziądzu podpisały porozumienie o współpracy w zakresie termicznego przekształcania RDF-u. Jakie ta współpraca ma przynieść konkretne efekty – dla mieszkańców i środowiska?

Strony porozumienia deklarują chęć współpracy, by rozwiązać problem z zagospodarowaniem frakcji wysokoenergetycznej odpadów powstających w Grudziądzu, szczególnie z ich nadpodażą oraz rosnącymi cenami utylizacji. Planowana inwestycja termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF mogłaby przyczynić się do utrzymania, a może nawet obniżenia kosztów, jakie z tego tytułu ponoszą mieszkańcy. RDF produkowany przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię byłby współspalany z biomasą przez OPEC Grudziądz. Ważnym priorytetem dla stron porozumienia jest dbałość o stan środowiska naturalnego. Spalanie odpadów, w odróżnieniu od ich składowania, nie jest marnotrawstwem surowców, a źródłem użytecznej dla ich wytwórców energii. W odróżnieniu od paliw kopalnych ma charakter niewyczerpalny, odpady będą powstawać tak długo, jak długo będą istnieć społeczności.

Szacujemy, że koszt tego projektu wyniesie ok. 70 mln zł. Trwają prace analityczne, by wyłonić najatrakcyjniejsze źródła finansowania.

W jaki sposób OPEC Grudziądz realizuje założenia Europejskiego Zielonego Ładu? Jak zielona jest energetyka cieplna w mieście?

Jednym z celów przyjętej strategii Grupy OPEC na lata 2020-2025 jest zwiększenie udziału energii ze źródeł przyjaznych środowisku do 50 proc. oraz promowanie gospodarki obiegu zamkniętego. W związku z tym realizujemy budowę kotła na paliwo biomasowe oraz kotła na paliwo alternatywne RDF. Zakończenie tych inwestycji ma nastąpić do 2025 roku. Oprócz tego w najbliższych latach planowane jest powstanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW, która będzie produkować przyjazną środowisku energię elektryczną.

Jakim powietrzem oddycha się w Grudziądzu? Jak OPEC pomaga zwalczać niską emisję w mieście?

Jakość powietrza w Grudziądzu różni się w zależności od lokalizacji. Osiedla korzystające z ciepła systemowego mogą się pochwalić dobrą jakością powietrza, tam, gdzie przeważa stara zabudowa z dużą ilością źródeł niskiej emisji, mieszkańcy niestety nie mają takiego komfortu. Dzięki staraniom Grupy OPEC w mieście działa sieć 11 czujników informujących, w czasie rzeczywistym, o stanie powietrza, m.in. o stężeniu pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10. Dzięki aktualnej i prognozowanej jakości powietrza, mieszkańcy mogą zaplanować sobie najlepszą porę na spacer z dziećmi czy aktywność na świeżym powietrzu. System monitoringu powietrza to uzupełnienie  proekologicznej polityki Grupy OPEC, której celem jest wzrost świadomości mieszkańców w zakresie odpowiedzialności za środowisko.