W strategii rozwoju miasta na lata 2020–2030 władze miasta i mieszkańcy postawili sobie ambitny cel. Konin ma być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Co to dokładnie znaczy?

Strategia „Konin – Zielone Miasto Energii” jest powiązana z wyczerpywaniem się w naszym rejonie zasobów węgla brunatnego. W Koninie w ciągu najbliższej dekady planowanych jest wiele działań w zakresie produkcji energii, głównie z odnawialnych źródeł. A konkretnie: wykorzystanie energii ze spalania biomasy, odpadów komunalnych, słońca, wiatru, źródeł geotermalnych oraz wytwarzanie wodoru. To kierunki wytyczone oczywiście nie tylko dla Konina, są drogowskazem dla działań krajowych i unijnych.

Niskoemisyjny i wysokowydajny system ogrzewania miasta jest jednym z priorytetów rozwojowych. W jaki sposób MPEC realizuje ideę ciepłownictwa 4.0?

Miejskie systemy ciepłownicze nie tylko w Koninie, ale również w innych miejscowościach naszego kraju, wymagają modernizacji i rozbudowy. Aktualnie wdrażamy czteroletni program gruntownej modernizacji sieci ciepłowniczej. Znacznie poprawi się efektywność energetyczna przesyłu, będziemy też mogli podłączyć do sieci nowych odbiorców. Nasz główny dostawca ZE PAK planuje także budowę dużego magazynu ciepła, który pozwoli ustabilizować podaż energii.

Z jakich źródeł pochodzi energia cieplna, w którą zaopatrywany jest Konin?

Ciepło, które dociera do miasta, aktualnie jest wytwarzane z biomasy w elektrowni Konin oraz ze spalania odpadów komunalnych. Obydwa źródła w 100 proc. są odnawialnymi źródłami energii. W 2021 roku planujemy uruchomienie ciepłowni geotermalnej, która będzie klasycznym, pogodowo niezależnym, bezemisyjnym źródłem energii odnawialnej.

Wszyscy śledzimy modernizację elektrowni Konin. Jak ona przebiega?

Transformacja elektrowni Konin to pierwszy w Polsce przypadek, kiedy elektrownia węglowa w 100 proc. rezygnuje z węgla brunatnego na rzecz biomasy. Grupa kapitałowa ZE PAK, właściciel elektrowni i nasz partner biznesowy w zakresie dostawy energii cieplnej, deklaruje, że w najbliższym czasie nastąpi przebudowa kolejnych bloków węglowych na opalane biomasą.

Konin jest jednym z pięćdziesięciu miejsc w Polsce, w których geotermia może być wykorzystywana do produkcji energii.

Dodatkowym źródłem wytwarzania ciepła w Koninie ma być ciepłownia geotermalna na wyspie Pociejewo. Jak duży jest potencjał geotermalny Konina?

Powiem krótko: duży! Konin jest jednym z pięćdziesięciu miejsc w Polsce, w których geotermia może być wykorzystywana do produkcji energii. W latach 2013–2015 wykonano odwiert na głębokość 2660 metrów (dolna jura). Dość nieoczekiwanym, ale bardzo korzystnym parametrem okazała się temperatura – około 97,5 stopni Celsjusza, przy wydajności od 130 do 150 m/h i mineralizacji 150 g/l. Na bazie tych parametrów został wykonany projekt pierwszej ciepłowni o mocy 8,1 MW.

MPEC uzyskał już wszystkie pozwolenia na budowę ciepłowni. Na jakim etapie jest inwestycja?

Jak wspomniałem, budowę ciepłowni Pociejewo chcielibyśmy zrealizować przez najbliższe dwa lata. Rozpoczęcie uzależniamy od rozstrzygnięcia konkursu i uzyskania dotacji z NFOŚiGW. My jesteśmy gotowi: działka jest naszą własnością, mamy prawomocne pozwolenie i zatwierdzony projekt robót geologicznych. Jesteśmy przygotowani do uruchomienia procedury przetargowej. Podpisanie umowy z NFOŚiGW będzie sygnałem do podjęcia robót budowlanych. Koszt budowy wyniesie około 46 mln zł netto. Sfinansujemy ją z dotacji, pożyczki z NFOŚiGW oraz własnych środków.

Czy całe miasto jest ogrzewane ciepłem systemowym?

Prawie wszyscy mieszkańcy osiedli budynków wielorodzinnych nowego Konina podłączeni są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło systemowe dociera też do odbiorców na konińskiej starówce i w dwóch osiedlach domków jednorodzinnych. Na pozostałych dwóch osiedlach domków rozprowadzona jest sieć gazownicza. Ciepło systemowe to najlepszy sposób na walkę ze smogiem, eliminuje bowiem niską emisję, szczególnie z mało efektywnych palenisk węglowych.