Kategoria: Siedlce

Budowa kogeneracji gazowej

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. rozpoczęło ważną dla miasta Siedlce inwestycję. 28 lipca br. wmurowano kamień węgielny pod budowę kogeneracji gazowej opartej na dwóch silnikach gazowych o mocy około 8 MWe.

Inwestycja ITPOK z dofinansowaniem

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na realizację Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii. Umowa pozwoli na sfinansowanie inwestycji praktycznie w 100 proc.

Modernizacja Ciepłowni Centralnej

PEC Siedlce zleciło wykonanie konwersji paliwowej dwóch kotłów typu WR 25 w Ciepłowni Centralnej na kotły opalane gazem. Inwestycja, której zakończenie zaplanowano na koniec 2022 roku, zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Siedlec i pozwoli ograniczyć emisję substancji szkodliwych do atmosfery.

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła

Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców na terenie Siedlec zapewnić mają modernizacje i remonty zarówno urządzeń wytwórczych, jak i samej sieci ciepłowniczej.

Lekcje Ciepła w Siedlcach

W Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. odbyła się 24 października prezentacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje ciepła w Siedlcach”.

Mapa czystego powietrza

PEC Siedlce sfinansował zakup i montaż piętnastu czujników AIRLY monitorujących stan powietrza w tym mieście.