Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o., przy wsparciu  finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 2020 roku przeprowadziło modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego Siedlec.

W ramach projektu na budynku biurowym przy ul. Starzyńskiego 7 uruchomiono pilotażową instalację fotowoltaiczną o mocy 4,96 kWp oraz zmodernizowano sieć ciepłowniczą w rejonie ulic: Pomorskiej i Młynarskiej o łącznej długości ok. 515 m.

Koszt przedsięwzięcia to ok. 995 tys. zł, w tym preferencyjna pożyczka 821 tys. zł.

Na przełomie września i października br. wykonany został  remont głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego.

Remont miał na celu przywrócenie parametrów technicznych odpowiadających nowemu urządzeniu, tak by umożliwić dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami.

Koszt: około 16 mln zł.

Wyremontowana ma zostać także turbina parowa, zainstalowana w Elektrociepłowni Gazowej nr 2 (EC2). Remont poprawi jej parametry techniczne i eksploatacyjne i pozwoli na dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami przez 60 tys. godzin pracy do kolejnego remontu.

Koszt to 1,28 mln zł.