Zakończono modernizację ciepłowni Centralnej w Siedlcach. Projekt o wartości 8 mln zł, był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w ramach programu „Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, termomodernizacji oraz zadań związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji”. Zmodernizowano dwa kotły WR 25 wykonane w technologii tradycyjnej na kotły w technologii ścian szczelnych, co pozwoliło na zwiększenie maksymalnej wydajności tych urządzeń, poprawę sprawności, a także zmniejszenie zużycia węgla. Aktualnie rozpoczęta została modernizacja trzeciego kotła – WR-10. Efekt ekologiczny: ograniczenie emisji SO2 – ok. 2,5 tony/rok, CO2 – ok. 1,5 tys. ton /rok, NOx- ok. 1,6 tony/rok, benzo-a-pirenów ÷ ok. 0,3 kg/rok.