Umowę z NFOŚiGW przedsiębiorstwo podpisało 3 października br. Realizacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) umożliwi zintegrowanie gospodarki odpadami komunalnymi z gospodarką energetyczną. Dzięki temu Siedlce rozwiążą problem z zagospodarowaniem frakcji palnych odpadów komunalnych, a dodatkowo unowocześnią infrastrukturę ciepłowniczo-energetyczną. 

Realizacja ITPOK to pożądany krok w kierunku dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Siedlcach

Marzena Komar, prezes PE Siedlce

Całkowity koszt inwestycji wynosi 159 419 833 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią 129 570 659 zł. Dotacja to prawie 50 proc, reszta zaś to pożyczka. PE otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji ITPOK jako pierwsze w kraju. 

Wydajność instalacji została oszacowana na około 24 000 Mg/rok. Podstawowym efektem ekologicznym inwestycji będzie ograniczenie masy składowanych odpadów. Zmniejszone zostanie zużycie węgla, podstawowego paliwa w PE, co ograniczy emisję do atmosfery pyłów, tlenków siarki i dwutlenku węgla.

Spodziewane oszczędności dla przedsiębiorstwa to przede wszystkim mniejsze opłaty za zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla – dla mieszkańców oznacza to obniżenie stawek zagospodarowania odpadów oraz niższą i stabilniejszą cenę ciepła.