23 września 2021 roku Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Eco Technologia Sp. z o.o. na wykonanie przedsięwzięcia „Konwersja kotłów typu WR 25 nr K4 i K5 zainstalowanych w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach na kotły opalane gazem”.  Dzięki temu przedsięwzięciu spółka zyska wybór paliwa do pokrycia zmiennych potrzeb cieplnych systemu ciepłowniczego, co da jej możliwość elastycznego reagowania na sytuację rynkową – rosnące ceny emisji dwutlenku węgla i ceny paliw. Spółka będzie mogła realizować różne warianty pracy, z częściowym wykorzystaniem elektrociepłowni i każdego ze źródeł.

Po wykonaniu konwersji paliwowej zostanie znacznie ograniczona moc źródła węglowego, a co za tym idzie – zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Rozwiązanie pozwoli na dużą redukcję emisji spalin, co zwiększa szanse na pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – PEC złożyło wniosek na realizację zadania pn. „Konwersja kotłów typu WR 25 nr K4 i K5 zainstalowanych w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach na kotły opalane gazem oraz budowa punktu redukcyjnego i sprężarek z wewnętrzną instalacją gazową”.