W Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. odbyła się 24 października prezentacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje ciepła w Siedlcach”. Udział w konferencji wzięli nauczyciele przyrody, geografii i biologii z zaproszonych dwunastu publicznych szkół podstawowych w Siedlcach. Realizowany obecnie projekt, skierowany do uczniów klas IV-V, ma na celu uświadamianie dzieci w kwestiach wpływu pojedynczych wyborów na stan naszego środowiska. Rozszerza wiedzę ekologiczną o część dotyczącą ekologicznych sposobów na energię, oszczędzania zasobów ziemi i ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Akcja prowadzona jest pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce oraz przy poparciu Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatury w Siedlcach.