Kategoria:

Pierwsza w Polsce sieć ciepłownicza 5. generacji

Ciepło odpadowe, magazyny ciepła i chłodu, wieloobiektowy organizm, w którym strumienie ciepła i chłodu wzajemnie się uzupełniają. W Szczecinie w połowie lipca 2020 roku rozpoczęła się era ciepłownictwa 5. generacji.

Więcej energii ze słońca

Dobiega końca realizacja inwestycji, której celem było zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w gminach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Szyby, które produkują prąd

Na pierwszy rzut oka nie będą się różnić od zwykłych okien. Przezierne, szczelne, bezpieczne, izolują od hałasu i temperatury. Tyle że dodatkowo zasilą telefon, laptop, lodówkę…

MCS 46

Walka o dobry klimat to już nie tylko słowa, ale też czyny. Zaczęliśmy od walki z powiększającą się dziurą ozonową.

MCS 45

Gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione mieszkańcy miast zamiast „kopciuchów” używać mogą ciepła systemowego.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Czy zaleje nas morze śmieci, które produkujemy? Co z rzeczami, których już się nie da ponownie przetwarzać? W nowoczesnych spalarniach odpady komunalne są utylizowane bez szkody dla środowiska i z pożytkiem dla ludzi – oddając nam energię elektryczną i ciepło.

MCS 44

Ekologia to najgorętsze obecnie słowo na świecie. Dosłownie. Niespotykane bowiem dotychczas w naszej i innych szerokościach geograficznych anomalie pogodowe, upały, susze, niedobór wód powierzchniowych i głębinowych.

Biomasa w Suwałkach

PEC w Suwałkach wybuduje dwa ekologiczne kotły ciepłownicze na biomasę, które wytworzą 25 MW energii cieplnej dla miasta.