Kategoria: Rzeszów

Unijne miliony na lepsze powietrze

W przyszłym roku zacznie się w Rzeszowie realizacja projektu likwidacji węzłów grupowych i instalacji węzłów indywidualnych, na który miasto pozyskało dotację z UE.

Więcej energii ze słońca

Dobiega końca realizacja inwestycji, której celem było zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w gminach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.