Termiczne przekształcanie paliwa alternatywnego RDF wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, jednego z elementów polityki proekologicznej. 

7 lipca 2020 roku w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie porozumienie o zagospodarowanie frakcji wysokoenergetycznej odpadów podpisali prezesi dwóch miejskich spółek –  Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz, oraz Tomasz Pasikowski, prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni. Na uroczystości obecny był także prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. 

RDF – od ang. Refuse Derived Fuel – to określenie frakcji odpadów komunalnych o dużej wartości opałowej. Nie podlegają recyklingowi, a ze względu na wysoką wartość energetyczną nie mogą być składowane i powinny zostać zagospodarowane, np. w procesie współspalania.

RDF produkowany przez ZGO w Zakurzewie byłby współspalany z biomasą przez OPEC Grudziądz, a pozyskane w ten sposób ciepło i prąd służyłyby mieszkańcom i przedsiębiorstwom.

– To przełomowa chwila. Pokazujemy, że nasze spółki mogą współpracować dla dobra mieszkańców – podkreślał prezydent Grudziądza.

– Ekologia jest ważnym aspektem tej współpracy. Mam nadzieję, że zagospodarujemy odpady, które normalnie rozkładają się setki lat – dodał prezes Tomasz Pasikowski.

Prezes Marek Dec podsumował, że projekt wpisuje się w założenia Zielonego Ładu, który jest jednym z elementów polityki proekologicznej w UE. Na Zielony Ład składa się m.in. gospodarka obiegu zamkniętego, o której powinny myśleć kolejne miasta.