MPEC Rzeszów, jako partner projektu,  uzyskał  509 763 zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Wartość całej inwestycji wynosi 844 417, 20 zł.

Trwa montaż siedmiu indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 kW.  Panele znajdują się na dachach siedmiu budynków będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Inwestycja wygeneruje nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale także przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych i w konsekwencji obniżeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.