W olsztyńskim MPEC trwa modernizacja ciepłowni węglowej. Prace rozpoczęły się w kwietniu tego roku i potrwają do jesieni roku przyszłego. Na modernizację ciepłowni spółka wyda 55 mln zł. 75 proc. tej kwoty pochodzi z pożyczki programu „Ekumulator”, przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

– Gruntownie zmodernizowane zostaną trzy spośród pięciu kotłów – mówi Wiesław Prokopczuk, szef wydziału produkcji ciepła w olsztyńskim MPEC. – Pierwszy z kotłów został już zdemontowany, a na jego miejsce wstawiono nowy, wykonany w technologii ścian szczelnych, z możliwością współspalania biomasy, o mocy 29 MW. Modernizowane kotły będą miały m.in. nowe instalacje odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin.

Nowe instalacje znacznie zmniejszą emisję szkodliwych substancji, a spółka tym samym dostosuje się do nowych norm zanieczyszczenia środowiska, które od 2023 roku wprowadza Unia Europejska. I tak emisja pyłów zmniejszy się czterokrotnie, emisja tlenków azotu i siarki ponaddwukrotnie – dodaje Jarosław Kosin, dyrektor ds. technicznych MPEC.

Na terenie ciepłowni stanął już nowy stalowy komin wysokości 70 metrów. Będzie wyposażony w najnowocześniejszy system monitoringu spalin. 50-letni, betonowy komin o  wysokości 120 metrów zostanie w przyszłym roku zburzony przez firmę specjalizującą się w rozbiórce obiektów budowlanych metodą wybuchową.