Kategoria: Magazyn

MCS 54

Jedność jest rozsądnym rozwiązaniem na trudne gospodarczo i politycznie czasy. Razem o dobre rozwiązania dla konsumentów ciepła dbają m.in. polscy ciepłownicy, którzy za pośrednictwem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie proponują ulepszenia m.in. w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

MCS 53

360 milionów lat temu na Ziemi było prawie połowę więcej tlenu niż obecnie. Zawartość tego pierwiastka w powietrzu zapewniały olbrzymie rośliny, które dziś spotykamy jedynie w skarłowaciałej formie w poszyciu runa leśnego.

MCS 52

W obliczu zmian stajemy zawsze przed trzema możliwościami. Możemy je zaakceptować, próbować z nimi pracować lub, jeśli to możliwe, wycofać się.

MCS 51

W obliczu zmian stajemy zawsze przed trzema możliwościami. Możemy je zaakceptować, próbować z nimi pracować lub, jeśli to możliwe, wycofać się.

MCS 50

Koniec roku jest naturalnym czasem podsumowań. Także w ciepłownictwie, które stara się wyciągnąć wnioski z postępujących na świecie przeobrażeń. Te wyraźnie pokazują, że planowana w branży transformacja technologii produkcji to słuszny kierunek.

MCS 49

Koniec roku jest naturalnym czasem podsumowań. Także w ciepłownictwie, które stara się wyciągnąć wnioski z postępujących na świecie przeobrażeń. Te wyraźnie pokazują, że planowana w branży transformacja technologii produkcji to słuszny kierunek.

MCS 48

Walka o dobry klimat to już nie tylko słowa, ale też czyny. Zaczęliśmy od walki z powiększającą się dziurą ozonową.

MCS 47

Walka o dobry klimat to już nie tylko słowa, ale też czyny. Zaczęliśmy od walki z powiększającą się dziurą ozonową.

MCS 46

Walka o dobry klimat to już nie tylko słowa, ale też czyny. Zaczęliśmy od walki z powiększającą się dziurą ozonową.

MCS 45

Gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione mieszkańcy miast zamiast „kopciuchów” używać mogą ciepła systemowego.