Tag: sieć ciepłownicza

Tarnobrzeg bez smogu

W Grupie Kapitałowej ECO ochrona środowiska to nie moda, a zadanie realizowane konsekwentnie od lat. Efekt ekologiczny działań inwestycyjnych i modernizacyjnych prowadzonych przez spółki Grupy ECO z roku na rok rośnie.

Malbork bardziej nowoczesny i zielony

ECO Malbork przygotowuje się do realizacji w 2021 roku zadań związanych z przyłączeniami nowych odbiorców, likwidacją przestarzałych węzłów grupowych, a także modernizacją i przyszłą rozbudową sieci ciepłowniczych.

Badanie szczelności sieci ciepłowniczej

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie zbada szczelność sieci ciepłowniczej. Do wody zostanie dodany specjalny, całkowicie bezpieczny dla zdrowia i środowiska, barwnik fluoresceina, który zmieni kolor wody na jaskrawy zielonożółty.

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie

Energetyka Cieszyńska od trzech lat prowadzi modernizację sieci ciepłowniczej, której celem jest zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

Grupa OPEC Grudziądz podsumowała inwestycje

W trudnym roku 2020 spółkom Grupy OPEC udało się zrealizować plany inwestycyjne, a także opracować i przyjąć strategię na lata 2020­­–2025, która m.in. zakłada osiągnięcie poziomu 50 proc. produkcji ciepła z OZE.

Ciepłownictwo inteligentne i zdalne

W pandemii nowoczesne rozwiązania informatyczne i technologiczne umożliwiły operatorom i dyspozytorom bezpieczne, bo zdalne zarządzanie dystrybucją ciepła, a także komunikację z klientami i ich obsługę.