Tag: sieć ciepłownicza

Zielona inwestycja spółki Węglokoks Energia

Kocioł na biomasę, który powstanie w Zakładzie Ciepłowniczym Czeczott w Woli, to kluczowa inwestycja spółki Węglokoks Energia NSE. Jest częścią planu rozwojowego, mającego na celu zwiększenie udziału gazu ziemnego i biomasy w wytwarzaniu ciepła oraz energii elektrycznej.

Konsolidacja w OPEC Grudziądz

Rada Miejska w Grudziądzu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do reorganizacji przedsiębiorstwa OPEC Grudziądz Sp. z o.o. poprzez połączenie z dwoma spółkami zależnymi.

Tarnobrzeg bez smogu

W Grupie Kapitałowej ECO ochrona środowiska to nie moda, a zadanie realizowane konsekwentnie od lat. Efekt ekologiczny działań inwestycyjnych i modernizacyjnych prowadzonych przez spółki Grupy ECO z roku na rok rośnie.

Malbork bardziej nowoczesny i zielony

ECO Malbork przygotowuje się do realizacji w 2021 roku zadań związanych z przyłączeniami nowych odbiorców, likwidacją przestarzałych węzłów grupowych, a także modernizacją i przyszłą rozbudową sieci ciepłowniczych.

Badanie szczelności sieci ciepłowniczej

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie zbada szczelność sieci ciepłowniczej. Do wody zostanie dodany specjalny, całkowicie bezpieczny dla zdrowia i środowiska, barwnik fluoresceina, który zmieni kolor wody na jaskrawy zielonożółty.

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie

Energetyka Cieszyńska od trzech lat prowadzi modernizację sieci ciepłowniczej, której celem jest zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

Grupa OPEC Grudziądz podsumowała inwestycje

W trudnym roku 2020 spółkom Grupy OPEC udało się zrealizować plany inwestycyjne, a także opracować i przyjąć strategię na lata 2020­­–2025, która m.in. zakłada osiągnięcie poziomu 50 proc. produkcji ciepła z OZE.