Tag: eco opole

Wysokosprawna kogeneracja gazowa w ECO

W Opolu uruchomiono jeden z najnowocześniejszych układów wysokosprawnej kogeneracji w Polsce. Moc elektryczna nowego źródła wynosi 8 MW, a moc cieplna – 7,8 MW.

Więcej energii – mniej węgla

Spółka ECO Kogeneracja z Grupy Kapitałowej ECO właśnie podpisała umowę na budowę kolejnego gazowego układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu.

ECO z certyfikatem na ciepło z biomasy

ECO SA w Opolu uzyskała certyfikat na produkcję zielonego ciepła z biomasy. Wytworzoną w spółce energię z biopaliw można, zgodnie z dyrektywami unijnymi, uznać za energię z OZE.

Nowy kocioł gazowy w ECO

Nowe źródło ciepła w przedsiębiorstwie Energetyka Cieplna Opolszczyzny – kocioł gazowy, którego budowa właśnie jest realizowana, będzie mógł być zasilany również zielonym wodorem.

LIFE – sposób na transformację

ECO SA z Opola jako jedyna spółka ciepłownicza z Polski zakwalifikowała się do projektu unijnego SET_HEAT i znalazła się w gronie uczestników czterech zwycięskich konsorcjów, na dwanaście aplikujących do konkursu z całej Europy. Zarząd ECO właśnie podpisał umowę, która gwarantuje pozyskanie przeszło 1,5 mln euro na realizację celów określonych we wniosku konkursowym.

Energia ze słońca

Energetyka Cieplna Opolszczyzny podpisała 28 kwietnia br. umowę z wykonawcą ekologicznego źródła energii – farmy fotowoltaicznej – które do końca listopada br. powstanie w Opolu przy ulicy Harcerskiej.

Mniej węgla w produkcji ciepła

Kogeneracja, czyli produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej, to rozwiązanie nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, bo w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza.