ECO Kogeneracja w 2023 roku osiągnęła moce produkcyjne na poziomie 37 MW mocy elektrycznej i tyle samo mocy cieplnej. W ośmiu lokalizacjach pracuje już 17 silników, które w jednym procesie technologicznym wytwarzają ciepło i prąd. Ciepło zasila systemy ciepłownicze spółek z GK ECO.

Podpisanie umowy z BOŚ jest jednym z etapów zabezpieczenia finansowania realizacji gazowych układów kogeneracyjnych GUK 2 w Opolu i GUK 2 w Tarnobrzegu. Poręczycielem transakcji jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny, jako spółka matka Grupy Kapitałowej ECO, w skład której wchodzi ECO Kogeneracja. Spółka ubiega się również o dofinansowanie inwestycji w formie dotacji z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla ciepłownictwa”.

ECO Kogeneracja zapewniła sobie również premie kogeneracyjne dla drugiego układu kogeneracyjnego w Opolu i Tarnobrzegu – dzięki wygranej w czerwcu 2021 roku aukcji na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW. Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego. 

Rozpoczęły się już prace przygotowawcze do realizacji GUK 2 w Opolu i GUK 2 w Tarnobrzegu – w postępowaniach przetargowych zostali już wybrani wykonawcy. 

Nowe układy kogeneracyjne zostaną oddane do użytku już w 2025 roku.