Budowa instalacji produkującej energię cieplną i elektryczną w jednym procesie stanowi element programu ograniczenia mocy kotłów węglowych w opolskiej elektrociepłowni i jest kolejnym etapem trwającego w systemach ECO procesu dekarbonizacji.

– Sukcesywnie zwiększamy wolumen mocy produkowanej z wykorzystaniem paliwa gazowego, bo tą drogą możemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o połowę z każdego wyprodukowanego gigadżula w porównaniu z kotłami węglowymi – wyjaśniał Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO SA ds. operacyjnych.

Wykonawcą nowego układu będzie konsorcjum firm Elemont i Ferox.

– Drugi gazowy układ kogeneracyjny zostanie zbudowany w sąsiedztwie pierwszej instalacji w Opolu przy ulicy Harcerskiej – opowiadał Krzysztof Diduch, prezes zarządu ECO Kogeneracja. – Parametry układu to 8 MW mocy elektrycznej i 8 MW mocy cieplnej. Dla inwestycji mamy już pozwolenie na budowę i możemy startować.

ECO Kogeneracja dla drugiego układu kogeneracyjnego w Opolu zapewniła sobie premię kogeneracyjną, wygrywając w czerwcu 2021 roku aukcję na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW.

– Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego – podkreślał Paweł Krawczyk, członek zarządu ECO ds. ekonomicznych.

ECO Kogeneracja eksploatuje obecnie gazowe układy kogeneracyjne w Kutnie, Malborku, Tarnobrzegu, Jeleniej Górze, Opolu i Żaganiu. W budowie są kolejne układy w Żarach i Nowej Soli. Wszystkie dostarczają energię do systemów Grupy Kapitałowej ECO.

Koszt inwestycji wyniesie blisko 70 mln zł. Nowy układ w Opolu rozpocznie pracę w czerwcu 2025 roku.