Zadaniem klastrów energii jest pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby. Zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe, klastry mają służyć poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego – w sposób, który zapewnia uzyskanie efektywności ekonomicznej, a jest przy tym przyjazny dla środowiska.

Podmioty skupione wokół idei klastra zgodnie podkreślają, że jego utworzenie ma pozwolić na szeroko rozumianą optymalizację kosztów funkcjonowania miasta i cen energii dla mieszkańców. 

 – Z efektywnością w gospodarowaniu ciepłem i energią elektryczną nierozerwalnie wiąże się sprawa bezpieczeństwa – wyjaśnia Mirosław Romanowicz, członek zarządu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny ds. operacyjnych. – Wpływa ona m.in. na kształtowanie się cen energii, a w minionym roku wszyscy doświadczyliśmy skutków zawirowań w tym zakresie. Nie chcemy, aby to się powtórzyło. Chcemy tak zaplanować przyszłość na bazie własnych zasobów naszych lokalnych systemów elektroenergetycznych, aby były gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, tym bardziej że rozwijanie źródeł lokalnych jest jednym z filarów polskiej polityki energetycznej. 

List intencyjny jest pierwszym krokiem do pełnej integracji podmiotów związanych z sektorem energetycznym, odnawialnych źródeł energii oraz branż, których działalność produkcyjna, usługowa, badawcza i naukowa sprzyja zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego. 

Koordynatorem działań związanych z powstaniem i rozwojem inicjatywy Opolskiego Klastra Energii jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO SA). Specjaliści z ECO zajmą się teraz przygotowaniem porozumienia, które określi prawa i obowiązki stron, zakres współpracy, obszar działalności i czas trwania współpracy i ostatecznie powoła do życia Opolski Klaster Energii. 
– Klastry energii to inicjatywy wspomagane przez Unię Europejską – podkreśla Paweł Krawczyk, członek zarządu ECO ds. ekonomicznych. – Utworzenie klastra otwiera nowe możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój odnawialnych źródeł energii. Konsumpcja tych środków to również zadanie dla Opolskiego Klastra Energii. Teraz najważniejsze jest opracowanie strategii działania klastra i na tym skoncentrujemy w najbliższym czasie swoje wysiłki. 

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podczas podpisania listu zaapelował do parlamentarzystów o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad uporządkowaniem przepisów prawa w zakresie racjonalnego gospodarowania energią w ramach klastrów.