Tag: eco kutno

O kutnowskiej geotermii w Islandii

Przedstawiciele ECO Kutno wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Reykjaviku. Tematem przewodnim tej wizyty było optymalne wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym – dla zwiększenia korzyści gospodarczych, społecznych, środowiskowych i klimatycznych.

ECO Kutno rozświetliło 30. Finał WOŚP w Kutnie

Tegoroczny 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się mimo niesprzyjających warunków i obowiązujących obostrzeń, a dzięki przepełnionej ciepłem atmosferze całodniowa akcja została przeprowadzona z sukcesem.

Przyszłość energetyki konwencjonalnej. ECO Kutno na konferencji

Konferencja „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” to jedno z ważniejszych branżowych wydarzeń. W tym roku odbyła się po raz czternasty. W zamykającej konferencję debacie „Przyszłość energetyki konwencjonalnej” udział wziął Paweł Łuczak, prezes zarządu, dyrektor ECO Kutno.

Ekolaur XX-lecia dla ECO Kutno

ECO Kutno zostało laureatem 20. jubileuszowej edycji konkursu „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii 2021 w kategorii Ekolaur XX-lecia. Nagrodę przyznano spółce za całokształt przedsięwzięć, które na przestrzeni ostatniej dekady istotnie poprawiły stan środowiska.

Muzyczna podróż przez „Stację Kutno”

W listopadzie 2021 roku po raz 17. odbył się obfitujący w liczne wydarzenia kulturalne Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja Kutno”. Mecenat nad koncertem galowym objęło ECO Kutno.

Nowe otwarcie ECO Kutno

W związku z zakończeniem budowy budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Oporowskiej 10A – nowej siedziby spółki ECO Kutno – 28 października br. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zrealizowaną inwestycję.

Projekt budowy ciepłowni geotermalnej w Kutnie

Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Kutnie to odpowiedź na rygorystyczne regulacje unijne dotyczące standardów emisyjnych, rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla oraz zwiększonego wykorzystania w ciepłownictwie OZE.