Tag: eco kutno

Muzyczna podróż przez „Stację Kutno”

W listopadzie 2021 roku po raz 17. odbył się obfitujący w liczne wydarzenia kulturalne Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja Kutno”. Mecenat nad koncertem galowym objęło ECO Kutno.

Nowe otwarcie ECO Kutno

W związku z zakończeniem budowy budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Oporowskiej 10A – nowej siedziby spółki ECO Kutno – 28 października br. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zrealizowaną inwestycję.

Projekt budowy ciepłowni geotermalnej w Kutnie

Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Kutnie to odpowiedź na rygorystyczne regulacje unijne dotyczące standardów emisyjnych, rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla oraz zwiększonego wykorzystania w ciepłownictwie OZE.

Kutnowska ECOsfera

W Kutnie powstała koncepcja nowoczesnego ekoparku. Koszty realizacji inwestycji są szacowane na 20 milionów złotych.