Wśród zaproszonych na uroczyste otwarcie gości znaleźli się m.in. zarząd ECO SA, przedstawiciele rady nadzorczej ECO Kutno, prezydent i wiceprezydenci miasta Kutno, starosta i wicestarosta powiatu kutnowskiego, przedstawiciele firmy Vester – wykonawcy inwestycji.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja prezesa zarządu ECO Kutno Pawła Łuczaka. Prezes omówił strategię działań spółki zmierzającą w kierunku osiągnięcia statusu systemu efektywnego energetycznie, której elementem była optymalizacja majątku i wiążące się z nią: likwidacja sieci napowietrznej, sprzedaż nieruchomości przy ul. Metalowej 10 i w konsekwencji – budowa nowej siedziby w sąsiedztwie Ciepłowni Miejskiej nr 1.

Ciekawostkami z przebiegu inwestycji podzielił się Adam Handzelewicz – prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Vester będącego wykonawcą budynku. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na niewątpliwy sukces wyjątkowo sprawnej organizacji całego przedsięwzięcia, za sprawą której budynek oddano do użytkowania – przed zaplanowanym terminem – po dziewięciu miesiącach (podczas których konieczna była 1,5-miesięczna przerwa spowodowana niskimi temperaturami) od przekazania placu budowy w styczniu br.

Goście zostali zaproszeni najpierw do zwiedzenia całego obiektu, a następnie w sąsiednich budynkach kogeneracji i Ciepłowni Miejskiej nr 1 mieli możliwość zobaczenia wszystkich etapów związanych z produkcją ciepła systemowego w Kutnie.