26 września br. w Sali 100-lecia Niepodległości w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, podczas której przyznaną przez Ministra Klimatu i Środowiska Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Energetyki” z rąk wojewody łódzkiego odebrał Paweł Łuczak – prezes zarządu ECO Kutno Sp. z o.o. Wyróżnienie jest przyznawane pracownikom energetyki oraz osobom związanym z tym sektorem działalności za szczególne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju branży.   

Paweł Łuczak ma wykształcenie techniczne oraz ekonomiczne – jest absolwentem m.in. Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej, studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z branżą energetyczną jest zawodowo związany od 2006 roku, od ośmiu lat pełni funkcję prezesa zarządu ECO Kutno – spółki zajmującej się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla miasta Kutno.

Spółka jest zarządzana w sposób, który – poza ciągłym rozwojem i unowocześnianiem przedsiębiorstwa – cechuje podejmowanie innowacyjnych rozwiązań oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym miasta. ECO Kutno angażuje się w organizację wydarzeń regionalnych, jest także kreatorem działań edukacyjnych i prospołecznych, proponując własne inicjatywy.   

Poza zarządzaniem kutnowską spółką, Paweł Łuczak pełni również funkcje nadzorcze jako przewodniczący Rady Nadzorczej ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. Od 2017 roku jest członkiem Rady Oddziału Północno-Wschodniego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, a w 2022 roku został powołany do Rady Związku Pracodawców Ciepłownictwa. Wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, „Złoty Laur ECO” oraz nominację w czternastej edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego.