Celem ogólnopolskiego konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań wywierających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Nagrodę w kategorii Ekolaur XX-lecia przyznano ECO Kutno za całokształt przedsięwzięć na przestrzeni ostatnich 11 lat pod flagą ECO, które istotnie poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne efekty ekologiczne.

– Zgłoszenie konkursowe pn. „Synergia działalności biznesowej i realizacji celów społeczno-środowiskowych przyczyniająca się do znaczącej poprawy stanu środowiska, zwiększenia świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców oraz przynosząca wymierne efekty ekologiczne” to całokształt działań kutnowskiego dostawcy ciepła systemowego – podkreśla Paweł Łuczak, prezes zarządu, dyrektor ECO Kutno. – W ramach strategii opartej na integracji celów biznesowych i społeczno-środowiskowych, dla osiągnięcia statusu systemu efektywnego energetycznie, spółka wprowadzała nowe rozwiązania technologiczne oraz intensywnie angażowała się w działalność społeczną, np. świadcząc szeroki wachlarz innowacyjnych ofert z zakresu edukacji ekologicznej. Liczne projekty, popularyzacja wiedzy, rozwiązań i aktywności na rzecz poprawy stanu środowiska czy ochrony klimatu przyniosły długofalowe pozytywne rezultaty, m.in. w postaci efektów stricte ekonomicznych czy właściwego postrzegania przedsiębiorstwa.

Polska Izba Ekologii Konkurs „Ekolaury” organizuje od 2002 roku, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Jubileuszowa 20. edycja odbyła się pod honorowymi patronatami m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas uroczystej gali 23 listopada 2021 roku w Katowicach.