Celem zaplanowanego na lata 2020–2024 międzynarodowego projektu szkoleniowego EOG KeyGeothermal „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” jest podniesienie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce na temat energii geotermalnej, optymalnego wykorzystywania jej zasobów i zarządzania nimi, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie. 

Projekt jest skierowany m.in. do przedstawicieli administracji, samorządów, operatorów istniejących oraz inwestorów planowanych ciepłowni geotermalnych, beneficjentów rządowych programów wsparcia, pionu geologicznego, instytucji naukowo-badawczych. Jego partnerami są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowa Agencja Energii Islandii. 

O projekcie

Projekt KeyGeothermal jest działaniem dofinansowywanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy „Energia” Polska.

Wartość dofinansowania wynosi około 4 mln zł. Operatorami programu są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne w Islandii, umożliwiające zwiedzanie wybranych instalacji ciepłowniczych, a także wizyty studyjne w Polsce, w kilku miejscowościach perspektywicznych dla wykorzystania geotermii. 

Jedna z takich wizyt w Reykjaviku odbyła się w ostatnim tygodniu września, wzięli w niej udział, poza specjalistami z zespołów IGSMiE PAN oraz Krajowej Agencji Energii Islandii, przedstawiciele ECO Kutno: prezes zarządu – dyrektor spółki Paweł Łuczak oraz zastępca dyrektora ds. technicznych Jacek Malczewski. 

Program wizyty składał się z kilku bloków, m.in. wystąpień, prezentacji, bezpośredniej wymiany doświadczeń. Podczas seminarium głos zabrali m.in. Halla Hrund Logadóttir – dyrektor generalna Krajowej Agencji Energii Islandii, Guðlaugur Þór Þórðarson – minister środowiska, energii i klimatu Islandii, Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir – minister spraw zagranicznych Islandii oraz Gerard Pokruszyński – ambasador RP w Islandii.   

Prelegenci przybliżyli uczestnikom tematykę panujących w Islandii warunków geotermalnych i sposobów ich wykorzystania, uwzględniając m.in. aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne czy społeczne, a także sposoby finansowania i zarządzania projektami geotermalnymi. Na podstawie przykładów instalacji odpowiednich dla polskich warunków omówiono optymalne wykorzystanie i eksploatację energii geotermalnej w ciepłownictwie i innych gałęziach gospodarki, np. w rolnictwie, hodowlach wodnych czy przetwórstwie rolno-spożywczym. Ważnym elementem spotkania była prezentacja polskich koncepcji wykorzystania zasobów geotermalnych – projekt budowy ciepłowni geotermalnej w Kutnie omówił prezes zarządu ECO Kutno Paweł Łuczak.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili m.in. największą islandzką elektrownię geotermalną – Hellisheiði, elektrociepłownię Svartsengi, Park Zasobów Reykianes, który powstał, aby prezentować modelowe wykorzystanie energii geotermalnej, oraz Błękitną Lagunę – geotermalne uzdrowisko na półwyspie Reykjanes.