ECO Malbork

Przyjęty do realizacji w 2022 roku przez ECO Malbork plan inwestycyjny przewiduje budowę kolejnych przyłączy do budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków wielorodzinnych realizowanych przez deweloperów. Będzie także prowadzona dalsza modernizacja majątku, w tym wymiana wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczych.

Na terenie ciepłowni przy ul. Piaskowej powstanie kolejna (druga) instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 50 KW.

Spółka w bieżącym roku planuje inwestycje w kwocie ponad 1,6 mln zł, z czego ponad 600 tys. to nakłady na pozyskanie nowych odbiorców, a ok. 934 tys. zł na modernizację majątku.

ECO Kutno

W roku 2021 ECO Kutno prowadziło kluczowe dla strategii rozwoju spółki inwestycje w ramach trwającego procesu transformacji ukierunkowanego na osiągnięcie przez ECO Kutno statusu systemu efektywnego energetycznie.

Zrealizowano następujące zadania: likwidacja sieci napowietrznej, rozpoczęcie budowy lokalnych kotłowni gazowych, wybudowanie budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Oporowskiej 10A, sprzedaż nieruchomości przy ul. Metalowej 10.

W 2022 roku ECO Kutno przeprowadzi kolejne inwestycje, które wpisują się w strategię transformacji sektora wytwarzania energii. W obszarze prac inwestycyjno-remontowych planowane jest bowiem przede wszystkim kontynuowanie prac związanych z budową na terenie Kutna ciepłowni geotermalnej oraz m.in. uruchomienie powstających lokalnych kotłowni gazowych.

ECO Tarnobrzeg

Wiosną 2021 roku spółka uzyskała dofinansowanie 10 mln zł na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej Tarnobrzega” – zlikwidowano ok. 1000 piecyków gazowych i podłączono instalacje cwu do systemu ciepłowniczego.

W roku 2022 ECO Tarnobrzeg będzie realizowało pozostałe zadania z planu inwestycyjnego, aby umożliwić odbiorcom likwidację piecyków gazowych na ciepłą wodę. Rozpocznie się też budowa – dofinansowana w 55 proc. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków spółki. To element realizacji zobowiązań, by system ciepłowniczy w Tarnobrzegu stał się systemem efektywnym energetycznie. 

ECO Logistyka

2022 rok dla ECO Logistyki będzie rokiem pełnym wyzwań i zdobywania nowych kompetencji. Sytuacja na rynku węgla wymaga wzmożonego wysiłku w kwestii zawierania korzystnych kontraktów z dostawcami, z drugiej strony skłania do przedsięwzięć na rynkach paliw alternatywnych (biomasa).  

Działania ECO Logistyki w 2022 roku w głównej mierze opierać się będą na zapewnieniu odpowiednich zapasów węgla w Grupie ECO, by zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne.

Ważnym dla ECO Logistyki krokiem będzie też wejście w obszar dystrybucji paliwa gazowego. W początkowym etapie spółka będzie realizować dystrybucję gazu do Oddziału Opole, następnie usługa zostanie rozszerzona o kolejne spółki GK ECO, w szczególności na potrzeby obsługi źródeł eksploatowanych przez ECO Kogeneracja.

W Laboratorium Ochrony Środowiska ECO Logistyka planuje m.in. rozszerzenie zakresu akredytacji przez PCA o normy w zakresie oznaczenia zawartości wilgoci w obszarze paliwa stałe i odpady oraz w przedmiocie gazów odlotowych, w związku z zakupem nowego wyposażenia do Laboratorium. Ważnym aspektem będzie również pozyskanie nowych klientów administracji samorządowej w obszarze interwencyjnych badań hałasu.