Ciepłownictwo

Jak wynika z prognoz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, branża ciepłownicza zainwestuje 40-70 mld zł w rozwój zielonych technologii, w ciągu najbliższych 10 lat, a docelowo wdroży rozwiązania pozwalające całkowicie odejść od spalania węgla.

Ciepłownictwo powiatowe 500 plus

NFOŚiGW ogłosił nową odsłonę programu, którego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza