Ciepłownictwo

Jak wynika z prognoz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, branża ciepłownicza zainwestuje 40-70 mld zł w rozwój zielonych technologii, w ciągu najbliższych 10 lat, a docelowo wdroży rozwiązania pozwalające całkowicie odejść od spalania węgla.

Polityka Energetyczna Polski 3.0

Będzie więcej OZE i mniej gazu. Nadal trzymamy się węgla, ale stawiamy też na rozwój energetyki jądrowej. Tak wygląda zaktualizowana PEP2040. Koszty transformacji wyliczono na 1,2 bln zł.

Czym ogrzewają domy Polacy

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza zimą jest niska emisja, czyli uwalnianie szkodliwych gazów i pyłów z domowych kotłów i pieców na paliwa stałe.