Ciepłownictwo

Jak wynika z prognoz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, branża ciepłownicza zainwestuje 40-70 mld zł w rozwój zielonych technologii, w ciągu najbliższych 10 lat, a docelowo wdroży rozwiązania pozwalające całkowicie odejść od spalania węgla.

Odzysk energii z odpadów

Jednym z najważniejszych wyzwań środowiskowych i gospodarczych dla Polski jest stworzenie efektywnego ekonomicznie i ekologicznie systemu gospodarowania odpadami.