„Kopciuchy” nie będą anonimowe. CEEB już działa

26-11-2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, dzięki któremu powstanie swoista mapa emisyjności budynków w całym kraju. Ma ona wspierać wymianę „kopciuchów”, a tym samym walkę ze smogiem.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli zanieczyszczenia m.in. z „kopciuchów”. Dlatego tak ważny jest rozwój ciepłownictwa systemowego, które z roku na rok staje się coraz bardziej zielone.

Prace nad stworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) rozpoczęły się w styczniu br. Za budowę systemu CEEB jest odpowiedzialny Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Baza CEEB zaczęła działać 1 lipca br. Cały projekt ma być rozwijany do 2023 roku.

CEEB to rejestr źródeł ciepła o mocy do 1 MW wykorzystywanych do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ok. 5-6 mln budynków mieszkalnych i publicznych oraz lokali usługowych. Baza ma także zawierać informacje na temat udzielonej pomocy w zakresie termomodernizacji oraz wymiany kotłów i tym samym wspierać planowanie i realizację polityki niskoemisyjnej.

 „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” w 2022 roku

W przyszłym roku NFOŚiGW ma przeznaczyć ponad 9 mld zł na ochronę środowiska, w tym 1,95 mld zł na programy „Czyste powietrze”, a 660 mln zł na „Mój prąd”.

„Mój Prąd” zostanie rozszerzony o możliwość dofinansowania m.in. magazynów energii, inteligentnych systemów zarządzania energią oraz ładowarek do prywatnych aut elektrycznych. „Czyste Powietrze” wesprze wymianę „kopciuchów” i termomodernizację budynków. Od lipca br. obowiązują w programie nowe zasady.

Jakie źródła ciepła znajdą się w CEEB?

Sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolno stojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnia, kuchnia węglowa, pompa ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Deklarację składa właściciel budynku

Złożenie deklaracji z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw jest obowiązkowe. Odpowiada za to właściciel, zarządca, gospodarz budynku.Na zgłoszenie ma14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji nowych źródeł ciepła, a w przypadku źródeł ciepła już pracujących – 12 miesięcy od uruchomienia CEEB, czyli do 30 czerwca 2022 roku. Jeśli nie wyśle deklaracji, zostanie ukarany grzywną do 5 tys. zł.

Deklarację można wypełnić online lub pobrać z serwisu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wypełnić i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu miasta czy gminy. Urzędnik wprowadzi dane do systemu, ma na to sześć miesięcy. Są dwa formularze: A dla budynków i lokali mieszkalnych, B – dla niemieszkalnych.

W przypadku składania deklaracji online trzeba się zalogować do Profilu Zaufanego, wypełnić formularz, podając stosowane źródła ciepła i ich liczbę, adres nieruchomości, dane kontaktowe właściciela. Formularz trafi bezpośrednio do CEEB.  

Informacje przesłane do bazy będą weryfikowane przez urzędników, a także np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi dane z deklaracji, a w razie potrzeby uzupełni je lub zmodyfikuje.

Ile deklaracji w CEEB już złożono?

Do 8 listopada br. do CEEB wpłynęło 424 529 deklaracji: 405 503 typu A (budynki i lokale mieszkalne) oraz 19 026 typu B (budynki i lokale niemieszkalne). Średnio dziennie przybywa w bazie ok. 4000 deklaracji.

CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce, a tym samym wspierać walkę ze smogiem.
Najczęściej ogrzewamy węglem

Właściciele i gospodarze domów, którzy zgłosili korzystanie z kotłów na paliwa stałe, najczęściej palą węglem i paliwami węglopochodnymi (148 079). Popularnymi źródłami ciepła są też: drewno kawałkowe (101 959), pellet drzewny (24 173) oraz pozostałe rodzaje biomasy (2979).

Najwięcej mamy kotłów poniżej klasy 3

Najczęściej używane w naszych domach kotły na paliwo stałe mają klasę poniżej poziomu 3 (lub brak o tym informacji) – zgłoszono użytkowanie 99 136 takich jednostek. Pozostałe kotły to: z klasą 5 (41 352), z klasą 3 (33 142), klasą 4 (20 691), klasy ekoprojekt – 7039.

Ciepło systemowe – broń na smog

Ciepło systemowe dociera do ponad 15 mln Polaków. Łączna długość sieci ciepłowniczych w całym kraju wynosi ponad 22 tys. km, mamy jeden z najbardziej rozbudowanych systemów w Europie.

Polskie ciepłownictwo systemowe staje się coraz bardziej zielone: 2/3 ciepła powstaje w procesie kogeneracji, co wspiera likwidację niskiej emisji, przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzięki efektywnym filtrom do atmosfery nie przedostaje się prawie w ogóle rakotwórczy benzo(a)piren oraz zabójczy tlenek węgla.

Ile razy mniej zanieczyszczeń z ciepła systemowego vs. indywidualnego
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli uwalnianie szkodliwych gazów, a zwłaszcza  pyłów, z kominów na niskiej wysokości, poniżej 40 m (zazwyczaj ok. 10 m). 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor ograniczył emisję związków siarki sześciokrotnie, tlenków azotów dwukrotnie, a pyłów prawie czterdziestokrotnie. Emisja dwutlenku węgla spadła z kolei o ponad 20 proc. Od ponad dekady, także dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, sieci ciepłownicze są systematycznie rozbudowywane i modernizowane.

Zadaniem na najbliższe lata jest dalsze zazielenienie ciepła – inwestowanie w OZE z wykorzystaniem biomasy, kolektorów słonecznych, magazynów ciepła, rozwój geotermii, a także poprzez pozyskiwanie ciepła odpadowego z przemysłu czy spalarni śmieci.

Nowa odsłona kampanii „20 stopni dla klimatu”

16-11-2021

W Dniu Czystego Powietrza, 14 listopada, rozpoczęła się tegoroczna edycja kampanii IGCP nakłaniającej Polaków do niemarnowania ciepła.

W Dniu Czystego Powietrza, 14 listopada, rozpoczęła się tegoroczna edycja kampanii IGCP nakłaniającej Polaków do niemarnowania ciepła, realizowana pod hasłem „20 stopni dla klimatu”.

Czytaj dalej