Ciepłownictwo

Jak wynika z prognoz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, branża ciepłownicza zainwestuje 40-70 mld zł w rozwój zielonych technologii, w ciągu najbliższych 10 lat, a docelowo wdroży rozwiązania pozwalające całkowicie odejść od spalania węgla.

Bezpieczne ciepło

Polski sektor ciepłownictwa systemowego jest dobrze przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Także w czasie pandemii.