Kategoria: Komentarz

Jacek Szymczak o ustawie

IGCP popiera cele ustawy, czyli ochronę gospodarstw domowych i wszystkich uprawnionych podmiotów, które są zaopatrywane w ciepło systemowe z równoległą rekompensatą dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Widzimy jednak konieczność pewnych korekt.

Jacek Szymczak

Celem handlu uprawnieniami było stworzenie motywacji i warunków do transformacji energetycznej gospodarki z uzależnionej od paliw kopalnych do wykorzystującej odnawialne źródła energii, tj. słońce, biomasę, biogaz, wiatr i wodę.

Jacek Szymczak

Pakiet Fit for 55 jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z którym do 2050 roku Europa ma się stać pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Bogusław Regulski

Włączenie biometanu do sieci gazowych jest pierwszym krokiem, by paliwo gazowe przyszłości stało się źródłem energii odnawialnej. Potem będzie wodór

Bolesław Samoliński

Jaką temperaturę powinniśmy utrzymywać w naszych mieszkaniach w okresie jesienno-zimowym – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego

Paweł Uznański

Jak się przygotować do sezonu grzewczego – mówi Paweł Uznański, wiceprezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie

Bogusław Regulski

O wielkiej zmianie w ciepłownictwie systemowym poprzez redukcję emisji CO2, wzrost wykorzystania energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej, mówi Bogusław Regulski – prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Jacek Szymczak

O koniecznych zmianach w ciepłownictwie systemowym do 2030 roku mówi Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Mariusz Majkut

O tym, w jaki sposób SEC czerpie z doświadczeń przyjaciół zza Odry mówi Mariusz Majkut, prezes zarządu i dyrektor generalny Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.