Ciepłownictwo w Polsce znajduje się w przededniu wielkiej transformacji. Jego przyszłość, tak jak całej energetyki, wyznaczają cele postawione przez Unię Europejską w polityce klimatyczno-energetycznej, zarysowane również w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. czy w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Nowe cele transformacji sektora ciepłowniczego obejmą zarówno ciepłownictwo systemowe jak też „niesystemowe”. Trzy zasadnicze wyzwania to: redukcja emisji CO2 , wzrost wykorzystania energii odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej. Całość ma służyć uzyskaniu w roku 2050 stanu neutralności klimatycznej. Redukcja emisji CO2 powiązana ze zwiększaniem wykorzystania energii odnawialnej oraz wymaganiami energetycznymi stawianymi przed budynkami wskazują, że przyszłość ciepłownictwa wymusza odejście na etapie produkcji ciepła od paliw kopalnych. Dodatkowo wymaga wdrażania wysokoefektywnych technologii produkcji energii, np. kogeneracji, ograniczania strat w przesyle i dystrybucji ciepła oraz racjonalizacji jego zużycia. Jakość ciepła jest bardzo ważna dla firm dostarczających ciepło systemowe. Aby jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych odbiorców, systematycznie pytamy o ich oczekiwania wobec nas. W najnowszym badaniu z 2019 roku na górze listy znalazły się: bezpieczeństwo oraz komfort dostaw i ekologiczność ciepła. Oznacza to, że przyszłość naszej planety staje się ważna dla odbiorców ciepła systemowego.