Realne potrzeby są kluczem do zbudowania efektywnego systemu zaopatrzenia w ciepło: wyboru i doboru źródeł ciepła, systemów jego transportu, sposobów zarządzania itd. „Fala renowacji” to dla całego sektora ciepłowniczego działanie w dobrym kierunku. Jej efektem powinno być osiągnięcie takiego punktu „realności”, dzięki któremu będzie można zracjonalizować koszty niezbędnej transformacji. W perspektywie długoterminowej, wszyscy na tym zyskamy. Systemy ciepłownicze nie będą przewymiarowane, źródła ciepła pracować będą z największą efektywnością, a odbiorcy ciepła będą ponosić racjonalne koszty utrzymania standardów życia.