Dla polskiego ciepłownictwa ważnym elementem transformacji technologii wytwarzania ciepła jest kogeneracja. Wszystko wskazuje na to, że jedynie ta oparta na paliwach gazowych. A co w sytuacji, gdy w perspektywie realizacji w UE polityki dekarbonizacji gaz ziemny nie jest paliwem przyszłości? Dlatego słuszna jest idea, aby paliwo gazowe przyszłości stało się źródłem energii odnawialnej. Włączenie biometanu do sieci gazowych jest pierwszym krokiem na tej drodze. Potem będzie wodór. W ten sposób istniejąca i przyszła infrastruktura wytwórcza oparta na paliwach gazowych zostanie efektywnie wykorzystana.